Skip to main content
Sobota, 2. december 2023
05.06.2020
13:21
Varuj vodo, predstavitev pilotne male komunalne čistilne naprave
Grafika: ePosavje
Ob zaključku projekta VARUJVODO je družba Kostak partnerjem projekta predstavila pilotno malo komunalno čistilno napravo s filtrnim medijem, ki so jo razvili v sklopu omenjenega projekta.

Pilotni projekt izgradnje male komunalne čistilne naprave

V sklopu projekta VARUJ VODO

KRŠKO Družba Kostak se je v raziskovanje podala z idejo o razvoju tehnologije čiščenja komunalnih odpadnih voda v individualnih sistemih, ki se bo vključevala v naravno okolje. "Namen izvedbe raziskovalnega projekta, razvoja neke tehnologije čiščenja komunalnih odpadnih voda namenjene bolj razpršeni poselitvi, je bil združiti dobre izkušnje s terena, zadovoljiti okoljske standarde kakovosti za izpust očiščene odpadne vode v okolje, hkrati pa narediti napravo, ki bo neopazna, nemotečain ki se bo vključevala v okolje, pri kateri bomo lahko uporabili površino oziroma naravno okolje v kateri se nahaja, lokalne materiale pretežno pri sami izgradnji," nam je povedala Sabina Senica, vodja projekta v družbi Kostak d. d.

Trajnostna naravnana in uporabniku enostavna za uporabo

Kot dodaja, "je naprava je trajnostno naravnana, materiale lahko recikliramo oziroma ponovno uporabimo. Ob tem je pomembno, da nima vonja, da je za uporabnika enostavna za upravljanje, hkrati pa želimo raziskati možnost za ponovno uporabo vode za zalivanje zelenih delov rastlin, grmičevja, cvetlic. Za zalivanje rastlin, ki se uživajo surove, ne da bi jih prekuhali, se ne uporablja."

"Greznico ohranili, obnovili in nadgradili"

Kot poudarja vodja projekta, so v tem primeru želeli ohraniti obstoječo infrastrukturo. "Greznico, ki je že bila, smo jo nadgradili, ker je bila premajhna, ampak smo jo sanirali. Tisti del, ki je ostal, smo ga ohranili, sanirali in nadgradili, kolikor je bilo potrebno. Tudi tukaj smo hoteli ta korak, ker je bilo velikokrat vprašanje, kaj pa z greznico, kaj z njo narediti, mi smo imeli željo to obdržati. Če je bila že investicija narejena, zakaj to sedaj izločevati."

"Pri čistilni napravi, ki smo jo delali, smo se soočali s temi izzivi, kako obstoječe sisteme, ki že delujejo spraviti v malo drugačno obliko s tem, da bomo zadoščali standardom, zahtevam za izpustom vode v okolje, istočasno pa našli inovativno rešitev, ki bo privlačna za ruralna območja," pa je povedal Iztok Ameršek, projektant male komunalne čistilne naprave.

Naprava pohodna in primerna za raznovrstne aktivnosti

Naprava je omejena s folijo visoke gostote, kar zagotavlja vodotesnost filtrnega medija ter zasuta z zemljino in zatravljena ter tako neopazna okolici. Naprava je pohodna, površina pa je primerna za raznovrstne aktivnosti. "Sama čistilna naprava je sestavljena konceptualno gledano iz dveh delov, iz primarnega dela, kjer se usedajo grobi deli, kot neka greznica in potem drugega dela, kjer se voda biološko čisti," dodaja Ameršek.

Drugi del naprave je povsem vkopan v zemljo

Projektant dodaja, da ima "drugi del površino 9m2, globok je en meter, je pa v bistvu značilnost ta, da je popolnoma vkopan v zemljo, da načeloma lahko deluje tudi gravitacijsko, v tem primeru imamo sicer črpalko zaradi samo kontrole, ker je to pilotni projekt pa zaradi tega tudi, ker imamo malo padca. Sicer je pa iz vidika uporabe zelo prijazna čistilna naprava, ker je treba za njo relativno malo skrbeti, ne troši generalno gledano elektrike za vpihovanje, kot večina konvencionalnih čistilnih naprav, tako da mogoče lahko tudi na dolgi rok uporabnik mali prihrani in z njo lahko živi."

Gradnja pilotne čistilne naprave je stekla avgusta 2018

Več kot 1.300 terenskih meritev

Gradnja pilotne naprave je stekla avgusta 2018, poskusno obratovanje pa se je pričelo v septembru istega leta. Od takrat so pri spremljanju obratovanja izvedli več kot 1.300 terenskih meritev, 72 preskušanj mikrobioloških parametrov in 342 fizikalno kemijskih preskušanj. Izgradnja pilotne male komunalne čistilne naprave je bila sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, sredstva za izvedbo preskušanj pa je v celoti zagotovila družba Kostak.

(eP)

varuj vodo
video
posavski tednik

Pridružite se nam

Novice iz Posavja