Skip to main content
Četrtek, 22. februar 2024
15.01.2020
21:00
Pametne vasi za jutri
Foto: arhiv ePosavje
"Pametne vasi za jutri" je naslov projekta sodelovanja na temo ohranitve vitalnosti slovenskega podeželja, ki ga izvaja LAS Posavje. Projekt je snovalo pet različnih lokalnih akcijskih skupin.

Pametne vasi za jutri

Pametne vase za jutri je projekt sodelovanja, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. LAS Posavje je pripravil model pametnih rešitev. "Govorimo o tem cilju, da želimo ohraniti podeželje, da postane vitalno, da seveda prebivalci ostanejo na podeželju in da se temu izzivu, nenazadnje digitalizacije sveta, da se tudi na ta izziv podeželja nekako reagira," o projektu pove Janja Jordan z Občine Krško.

Gospodinjska skupnost na vasi

Model se nanaša na Pametno srebrno vas. "Gre pravzaprav za gospodinjsko skupnost na vasi, ki je obogatena s socialno infrastrukturo, obogatena je seveda tudi z nekimi digitalnimi tehnologijami, da bo lahko prebivalec, ki bo živel v taki gospodinjski skupnosti lahko komuniciral tudi na daljavo, se pravi nekakšno e-opismenovanje z oskrbovalcem in tudi z zdravstvenim osebjem nenazadnje. To si želimo, da bi potem starejši ostali na vasi dlje, seveda v svojem bivalnem okolju, kar mislimo, da je tudi nenazadnje dolgotrajna oskrba v ta cilj tudi usmerjena," dodaja Jordanova.

Analiza demografske strukture za pripravo modela

V sklopu projekta so pripravili analizo demografske strukture, ki bo osnova za pripravo modela Pametnih srebrnih vasi. Anketirali so 372 uporabnikov, ki še niso v sistemu domskega varstva in 181 oseb, ki so v sistemu. "Navedli so, da največkrat so problem ali pa bo problem, če že ni sedaj, dvigala, ki ga nimajo, ker imajo visoko nadstropne stanovanjske hiše, potem je problem stopnišča, ki jih imajo vsaj nekaj in je tudi to problem v starosti. Velik procent jih je izpostavilo, da v snežnih ali pa v dežnih razmerah, patronažna služba, zdravstvena služba, do njih sploh ne more," ob tem pove dr. Marta Kavšek s Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Želijo si bivanja v bližini domačega kraja

Sicer si želijo bivanja v bližini domačega kraja. "To imenujemo sedaj lahko pametna srebrna vas, kjer bi se ti ljudje skoncentrirali ali tudi ne, zaradi tega, kar smo slišali že prej zaradi informacijske tehnologije, ki je sedaj tudi lahko razpršena. V teh naseljih bi se starostniki počutili varne, kar je tudi njim zelo pomembno, bil bi nadzor ali pa bili bi vsaj v skupnosti, kjer bi nekdo lahko poskrbel za njih, ko bi to nujno potrebovali," dodaja sogovornica.

Pametna srebrna vas

Izpostavili so tudi, da bi si želeli imeti moč samoupravljanja in samooskrbe v pametni srebrni vasi. "Zadovoljni bi bili, če bi imeli v tej vasi garsonjero, kjer bi bila mogoče največja cena, kar so tudi izpostavili 900 evrov in zmogli bi plačevati tudi dnevno varstvo v višini 500 evrov. To se naj je zdelo zelo pomembno pri načrtovanju teh pametnih srebrnih vasi," dodaja Marta Kavšek.

"Da jim čm dalj časa omogočimo kvalitetno bivanje na svojem domu"

Brežiški župan Ivan Molan pove, "da je glavni cilj projekta, da vsem našim občanom, starostnikom, čim dalj časa omogočimo kvalitetno bivanje na svojem domu, kajti želja je tako nas v občinah kot tudi občanov, da lahko kvalitetno preživljajo starost v okolju, v katerem so živeli več ali manj skozi celo življenje."

V krški občini podobno gospodinjsko skupnost že imajo

"Sam model bo sedaj bil zaenkrat samo na papirju. Mi smo uredili podobno gospodinjsko skupnost v Gorenjem Leskovcu v Krškem. Tudi v Sevnici imajo prostore za druženje in ker je to samo pilotni projekt, si želimo, da bi nadgradili tudi s prostorskimi akti, prostorsko umestili tako pametno vas v katero izmed posavskih občin," dodaja Janja Jordan.

Projekt od junija 2020

Model bo nastal konec januarja. "Prednost projekta je približno 90 tisoč evrov za vse partnerje v Posavju. Partnerji pa so Las Posavje, RRA Posavje, Občina Brežice, Občina Sevnica in pa občina Krško," še dodaja sogovornica. Projekt, ki traja od lanskega januarja, bo potekal do junija 2020.

(eP)

krško
brestanica
sevnica
las posavje
rra posavje

Pridružite se nam

Zadnje novice