Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
28.10.2019
00:19
Foto: Doroteja Jazbec
Ne, tla se niso zamajala - vsaj ne toliko, da bi to občutili prebivalci našega okoliša.

Regijska vaja Potres - Zahodna Štajerska 2019

CELJE Naslov novice nakazuje, da je v četrtkovem dopoldnevu potekala regijska vaja Potres - Zahodna Štajerska 2019, z namenom, da se preveri in izboljša pripravljenost za učinkovito in usklajeno delovanje različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob potresu.

Vaja v Radečah

Z vidika občine Radeče so v njej sodelovali pripadniki štaba civilne zaščite poveljnik Tomaž Knavs in članica Brigita Stopar kot predstavnica JP Komunala Radeče, Rafael Grom kot predstavnik Hidroelektrarne Vrhovo, Danijel Hiter iz Policijske postaje Laško oz. Policijske pisarne Radeče, Franci Čeč kot uradni zastopnik javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče, Danica Starina (predstavnica lokalne veterinarske postaje), Dalibor Crljenković iz Občine Radeče in Karl Klembas iz Gasilske zveze Radeče ter Matej Trošt iz Elektro Ljubljana.

Prisoten je bil tudi poveljnik osrednjega prostovoljnega društva v občini, PGD Radeče, Janez Sonc, z vidika gostitelja, saj je teoretična štabna vaja potekala v prostorih PGD Radeče, natančneje v komandni sobi. Vaje se je udeležil tudi župan Občine Radeče, Tomaž Režun. Vaje sta se udeležili tudi dve zunanji opazovalki s strani Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Predpostavka: Epicenter potresa v Žalcu

Vaja je slonela na predpostavki, da je širše območje zahodnoštajerske regije prizadel potres intenzitete VI po evropski potresni lestvici EMS, z epicentrom v Žalcu (Podvin), ob čemer so vse okoliške občine - teh je skupno kar 20 - zapadle v popotresno ukrepanje.

Hipotetično so bila tako najbolj  prizadeta območja mestnih občin Celje in Velenje ter občin Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Gornji Grad, Kozje, Laško, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vransko in Žalec, kjer so se na javnih in zasebnih stavbah pojavile velike razpoke na stenah, več starejših in slabo grajenih stavb se je porušilo, prav tako pa je poškodovana elektro in cestna infrastruktura.

V enodnevni napovedani vaji preverjanja pripravljenosti regijskih in občinskih enot in služb Civilne zaščite, organov, služb in nevladnih organizacij, ki v skladu z Regijskim načrtom ob potresu (iz leta 2015) in občinskimi načrti Zaščite in reševanja ob potresu, izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitne ukrepe ob nesreči ob potresu, je ena od glavnih aktivnosti potekala preko aplikacije POTROG.

Preverili tudi vpliv potresa na hidroelektrarno Vrhovo

V aplikacijo je namreč moč vnesti karakteristike posameznega objekta, ob čemer je nato izračunana procentualna poškodovanost. V Radečah so preverili, kako je potres vplival na prvo izmed hidreoelektrarn na Spodnji Savi, HE Vrhovo, na radeško šolo z vrtcem, športno dvorano, gasilske domove v občini, zdravstveni dom ipd.

 

Izsledki vaje so pokazali, da so štabi civilne zaščite v primeru potresa sposobni ustrezno ukrepati in da do porušitev ni prišlo, je pa prišlo do nekaj poškodb, zaradi česar so določene stavbe postale nefunkcionalne delno ali v celoti. To je obenem tudi dober približek realnega stanja, kar pomeni, da lahko v občini Radeče okvirno vemo, kaj pričakovati v primeru dejanskega potresa take intenzitete z žariščem v oddaljenosti 40 km.

Obenem so bile v sklopu regijske vaje Potres 2019 poleg ocene nastale škode preverjene tudi odzivnosti posameznih služb v sklopu sistema zaščite in reševanja, delovanje radijskih zvez in kako naj bi sploh deloval štab civilne zaščite. Občina Radeče je sicer prvič, odkar je bila ustanovljena, aktivno sodelovala na vaji ob (teoretični) naravni nesreči.

Doroteja Jazbec

radeče
bistrica ob sotli
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja