Skip to main content
Petek, 12. april 2024
04.03.2024
09:56
Vrtec Krško
Foto: arhiv ePosavje
Mestna občina Krško je objavila skupni razpis za vpis otrok v vrtce na območju mestne občine Krško za šolsko leto 2024/2025. Starše pozivajo, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddajo pravočasno.

Ne glede na to, kdaj v šolskem letu (torej v času od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025), bodo svojega otroka dejansko vključili v vrtec. Skrajni rok za oddajo vloge v želeni vrtec je petek, 15. 3. 2024.

K vpisu vabijo starše, ki želijo v šolskem letu 2024/2025 vključiti svojega otroka v enega izmed vrtcev na območju mestne občine Krško, in sicer: 

  • Vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica (tel. št.: 07/62 02 460 ali 07/49 73 025), 
  • Vrtec pri OŠ Koprivnica (tel. št.: 07/49 76 900), 
  • Vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem (tel. št.:  040 837 106 ali 07/49 04 068), 
  • Vrtec pri OŠ Podbočje (tel. št.: 07/49 77 030), 
  • Vrtec pri OŠ Raka (tel. št.: 07/49 13 546), 
  • Vrtec pri OŠ XIV. divizije Senovo (tel. št.: 07/48 81 900 ali 401 206 106), 
  • Vrtec Krško (tel. št.: 07/62 05 400).

Vse dodatne informacije v zvezi z vpisi v vrtec, vrstami programov ki jih izvajajo vrtci, poslovnim časom vrtca so na voljo na spletnih straneh zgoraj navedenih vrtcev, kjer si lahko natisnete tudi vlogo za vpis v vrtec, ali pokličite v vrtec. Vloga za vpis v vrtec na območju mestne občine Krško za šolsko leto 2024/2025 se nahaja tudi na spletni strani Mestne občine Krško.

Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddate pravočasno, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2024/2025 (torej v času od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025), boste svojega otroka dejansko vključili v vrtec. Vlogo za vpis otroka je potrebno oddati v želeni vrtec najkasneje do petka, 15. 3. 2024.

Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka za eno šolsko leto. Pri tem lahko v vlogi navede vrtec in v okviru tega vrtca do tri enote, v katere želi vključiti otroka, in v ta vrtec odda vlogo. Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drug in tretji vrtec, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire. V primeru, da bo vlog v posameznem vrtcu več, kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala komisija na podlagi sprejetih kriterijev v Pravilniku o sprejemu otrok v vrtce občine Krško.

vrtec

Pridružite se nam

Novice iz Posavja