Skip to main content
Petek, 12. april 2024
25.02.2024
08:08
Vrtec Panorama Boštanj
Foto: Občina Sevnica
Občina Sevnica skupaj z Vrtcem Ciciban Sevnica ter enotami vrtca v Krmelju, Šentjanžu in na Blanci objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev za šolsko leto 2024/2025.

Vpisi v vrtce

Vrtci bodo izvajali dnevne programe za otroke prvega starostnega obdobja (v starosti od dopolnjenega 11. meseca do 3 let), za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo) in prilagojen program v razvojnem oddelku Vrtca Ciciban Sevnica.

V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi poldnevni program v dopoldanskem času. Namenjen bo otrokom od prvega leta starosti (oz. najmanj 11 mesecev) do vstopa v šolo.

Enotni obrazec za vpis otroka v vrtec je na voljo na občinski spletni strani in na spletnih straneh oziroma sedežih vrtcev. Izpolnjeni obrazec naj starši prinesejo osebno v vrtec, lahko pa ga posredujejo tudi po elektronski ali navadni pošti. Vpis v vrtce (za vključitev od 1. 9. 2024 naprej) poteka od 26. 2. do vključno 13. 3. 2024.

sevnica
občina sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja