Skip to main content
V Posavju 33° C Ponedeljek, 27. junij 2022
29.06.2020
13:01
Varnostne razmere v občini Sevnica
Grafika: ePosavje.com
Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica je bila osrednja vsebinska točka dnevnega reda seznanitev z varnostnimi razmerami na območju občine Sevnica in pregledom stanja za leto 2019.

O varnostnih razmerah v občini Sevnica za leto 2019

SEVNICA Komandir Policijske postaje Sevnica Daniel Žniderič je članom sveta predstavil delo Policijske postaje Sevnica je v letu 2019, direktor Policijske uprave Novo mesto Janez Ogulin pa ključne točke s področja varnostnih razmer na celotnem območju Policijske uprave Novo mesto. Predstavil je tudi pomen in vlogo strelišča Radna, ki je z logističnega vidika pomembno strelno vadbišče za Policijsko upravo Novo mesto, vendar zaradi svoje prostorske umestitve na območju Radne in Boštanja zaradi hrupa predstavlja moteč element v okolju. Na podlagi razprave je Občinski svet Občine Sevnica sprejel sklep, s katerim nalaga Občini Sevnica, da vodi postopke ureditve strelišča Radna usklajeno z Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za notranje zadeve do nivoja ureditve, ki ne bo moteč za občane, z zahtevo po aktivni udeležbi obeh resornih ministerstev.

Elaborati o oblikovanju cen za komunalne storitve

Občinski svet je na seji potrdil elaborate o oblikovanju cen za komunalne storitve v občini Sevnica, in sicer izvajanja storitev javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode, ravnanja z odpadki in izvajanje obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti, ki jih na območju občine Sevnica izvaja javno podjetje Komunala Sevnica. "Uskladitev višine cen storitev na področju ravnanja z odpadki in odvajanja odpadnih voda je bila zaradi povišanja zunanjih stroškov obdelave nujno potrebna," pravijo na Občini Sevnica.

Tudi o hrupu in predlogu protihrupnih ukrepov ob železniški progi

Občinski svet Občine Sevnica se je na seji seznanil s študijo hrupa in predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 na območju občine Sevnica in sprejel predlog dopolnitve soglasja Občinskega sveta Občine Sevnica k novelaciji Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju hidroelektrarn Arto- Blanca in Krško, kjer še potekajo nekatera ureditvena dela območij ob reki Savi.

Tomšičevi nov mandat direktorice Zdravstvenega doma Sevnica

Na seji so članice in člani obravnavali tudi nekaj kadrovskih imenovanj, med njimi podali soglasje k imenovanju dosedanje direktorice Zdravstvenega doma Sevnica Vladimire Tomšič za novi mandat in imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Posavje – Enota Sevnica Marjetke Smolič.

Posavska potujoča knjižnica in zaključek delovanja izposojevališča v Krmelju

Svetnice in svetniki so obravnavali sprejeli so tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica. Ker posavske občine jeseni uvajajo posavsko potujočo knjižnico, se v poletnem času zaključuje delovanje izposojevališča v Krmelju. Svetniki in svetnice seznanili še s potekom izvajanja del v projektu gradnje stadiona Sevnica.

(Občina Sevnica, bš, eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja