Skip to main content
Ponedeljek, 26. februar 2024
22.07.2023
11:11
Neurje, Sevnica
Foto: Občina Sevnica
Tudi v občini Sevnica je bil prejšnji četrtek, ko je v občini Krško padala zgodovinsko debela toča, dan za v vremensko zgodovino. Po intenzinteti padavin so dan uvrstili med TOP20 v zadnjih 11 letih.

Prejšnji četrtek je bil tudi v sevniški občini "za v zgodovino"

Po podatkih Meteorološke postaje Sevnica je v četrtek, 13. julija 2023, zapadlo 41,8 mm dežja, z največjo intenziteto okoli 15. ure in okoli 20. ure. Dan je v statističnih podatkih zabeležen kot eden izmed 20 dni z največjo intenziteto padavin v posameznem dnevu v celotni zgodovini meritev Meteorološke postaje Sevnica, ki deluje od leta 2012.

Neurje je tudi v sevniški občini povzročilo gmotno škodo. V primerjavi z območji v soseščini, mestni občini Krško, občini Brežice in v nekaterih občinah mirnske doline, je škoda manjša, kljub temu pa je prišlo do poškodb tako na infrastrukturi kot tudi na kmetijskih zemljiščih.

Poškodbe na infrastrukturi in kmetijskih zemljiščih

Na lokalnih cestah in javnih poteh je zaradi obilnih padavin prišlo do nanosov vejevja, kamenja, peska in zemlje. Zamašenih je bilo tudi nekaj jaškov. V neurju so bile poškodovane javna pot NHM–Grič–Drožanjska, javna pot Blanca–Gradec–Čanje ter lokalne ceste Tržišče–Malkovec–Slančji vrh–Telče, Kladje–Krajna Brda–Blanca, Sevnica–Drožanje–Metni vrh–Padež–Zabukovje.

Gasilci so izvedli črpanje vode iz kletnih prostorov treh gospodarskih objektov. Pri intervenciji je sodelovalo 19 posameznikov, od tega 14 pripadnikov Gasilske zveze Sevnica, en pripadnik Civilne zaščite Občine Sevnica ter 4 vzdrževalci cest.

Na desnem bregu reke Save je neurje s točo poškodovalo nasade sadnega drevja, vinske trte in pa vrtnine. Obseg prizadetega območja zajema naslednje katastrske občine: Brezovo, Blanca, Studenec, Hubajnica, Telče, Krsinji vrh, Malkovec, Tržišče, Podboršt, Cirnik, Kal in Kompolje. Občinska popisna komisija je škodo na kmetijskih zemljiščih že popisala in poročilo oddala za Upravo za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

Ekstremni pojavi vse pogostejši

Resnično intenzivna neurja, ki so vse pogostejša, ogrožajo javno in zasebno lastnino, hkrati pa predstavljajo tudi varnostno tveganje za ljudi. Poleg zaščitnih ukrepov, ki jih lastniki objektov, zemljišč in premičnin lahko izvedejo sami, lokalna skupnost tehta različne možnosti, s katerimi bi zmanjšala tveganja in povečala splošno varnost ob ekstremnih vremenskih pojavih.

Vdor blata na Bazen Sevnica

Župan Srečko Ocvirk si je skupaj z direktorico KŠTM Sevnica Mojco Pernovšek, sodelavcem KŠTM Sevnica Janom Samide in direktorjem Komunale Sevnica Mitjo Udovčem 18. julija 2023 ogledal širšo okolico bazena, kjer je ob neurju prišlo do vdora blata na bazensko ploščad. Komunala Sevnica je že izvedla ukrepe za zmanjšanje težav, ki jih na širšem območju Bazena Sevnica povzročajo močnejša neurja. Urejeno je dodatno odvodnjavanje iz območja Hrastov z namenom preusmeritve presežnih količin vode, ki se ob izdatnem deževju z območja koruznega polja na planoti na Hrastah izliva po pobočju in povzroča nanose blata. Dodatne zaplete povzročajo tudi številne smeti, ki jih v gozd nad bazenom odlagajo nevestni sprehajalci.

Občina Sevnica

sevnica
vreme v posavju

Pridružite se nam