Skip to main content
Četrtek, 1. junij 2023
03.03.2021
14:11
Krško, COVID-19 v Posavju
Foto: ePosavje.com
Epidemija COVID-19 je v lanskem letu vplivala tudi na sklepanje zakonskih zvez. Na Upravi enoti Krško so jih tako v lanskem letu sklenili 75, leta 2019 pa so jih sklenili 108.

Lani v Krškem in Kostanjevici 33 manj porok kot v 2019, pa 41 več smrti

KRŠKO Podatki Upravne enote Krško kažejo, da so v uradnih prostorih, določenih za sklepanje zakonskih zvez, izvedli 48 obredov, 10 manj kot v letu poprej.

Lani 48 sklenitev zakonskih skupnosti, 10 manj kot v letu 2019

V Dvorani v parku v Krškem so izpeljali 24 obredov (25 v letu 2019), v prostorih Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki 13 (16), na sedežu upravne enote 9 (8), v uradnih prostorih pa je bilo še najmanj porok v Romanski dvorani Gradu Rajhenburg v Brestanici, kjer so v letu 2019 zabeležili 9 obredov, lani pa zgolj dva.

Izven uradnih prostorov lani 23 porok manj kot v letu 2019

V lanskem letu so izven uradnih prostorov, določenih za sklepanje zakonskih zvez, sklenili bistveno manj zakonskih zvez kot v preteklem letu. Lani so namreč opravili 27 sklenitev zakonske zveze, 50 v letu 2019. Od teh 27 obredov so jih 25 (49) opravili na območju občine Krško, 2 (1) pa na območju kostanjeviške občine.

Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki

33 obredov brez prisotnosti pooblaščenca

Podatki iz letnega poročila Upravne enote Krško kažejo, da so v skladu z Družinskim zakonikom 33 (21) obredov opravili pred matičarko, brez prisotnosti pooblaščenca za sklepanje zakonske zveze. 

41 smrtovnic več kot v letu 2019

V matični register so lani vpisali 33 naknadnih vpisov sklenitve zakonske zveze v tujini, 6 več kot v letu 2019. Ob tem so v register zapisali tudi 39 razvez zakonskih zvez (20 manj kot v letu 201) ter 137 umrlih oseb, 20 več kot v letu 2019. "Sestavili smo 341 (300) smrtovnic in 163 (178) zapisnikov o priznanju očetovstva," dodajajo v sporočilu.

(eP)

krško
upravna enota krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja