Skip to main content
V Posavju 6.6° C Nedelja, 26. marec 2023
31.01.2023
11:25
V dveh minutah do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
V dveh minutah do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
V 2 minutah do sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja – preveri, kako!

Čeprav dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji ni obvezno, temveč prostovoljno, ima sklenitev tega številne prednosti, ki se v primeru bolezni ali nezgode v naš prid odrazijo predvsem na finančnem proračunu.

V kolikor imamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjeno namreč ostajamo upravičeni plačila razlike med kritjem osnovnega zavarovanja in celotne vrednosti zdravstvenih storitev, zdravil ter medicinsko-tehničnih pripomočkov.

Mar obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije celotnih zdravstvenih storitev?

Večina zdravstvenih storitev se krije tako iz obveznega kot dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pri čemer obseg slednjega lahko znaša 10 % vrednosti celotne storitve ali pa kar 90 %.

Razmerje, ki je v Sloveniji zakonsko določeno, se od storitve do storitve razlikuje, medtem ko višina doplačila dodatno variira, ker enotni cenik ne obstaja, zaradi česar je cena posamezne storitve pri različnih ponudnikih le redko enaka.

A povprečno kljub temu velja, da 70 % vrednosti krije obvezno, 30 % pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Obvezno zdravstveno zavarovanje je s pomočjo izpolnjenega obrazca M-1 in osebnega dokumenta mogoče kadarkoli v času uradnih ur urediti na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Zahtevek je dolžna vložiti oseba, zakonsko določena za plačevanje tega.

Sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Osnovno zavarovanje je sicer obvezno za vse, med zavarovance pa sodijo:

 • osebe s sklenjenim delovnim razmerjem,
 • osebe z registrirano samostojno dejavnostjo,
 • zasebni podjetniki,
 • osebe, vključene v socialne programe,
 • osebe, ki prejemajo kakršenkoli dohodek, in
 • državljani Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem na območju Slovenije, prav tako po njih zavarovani družinski člani, denimo zakonec ter otroci.

Zakaj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje tako pomembno?

Če je plačilo obveznega zavarovanja dolžnost delodajalca, moramo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje poskrbeti sami. Ker Republika Slovenija stremi k temu, da bi dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenil prav vsak, zakon za vse tiste, ki tega doslej niso plačevali, določa pribitek na premijo, kar pomeni, da je ob in po sklenitvi tovrstnega zavarovanja za te osebe za vsako leto neplačevanja pribitek višji za 3 % celotnega zneska premije.

Za primer: nekdo, ki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni imel sklenjenega pet let, bo ob (ponovni) sklenitvi plačeval pribitek na premijo v višini 15 %. Kar pa je še pomembneje, je to, da tega ni nikoli mogoče znižati.

Slovenski ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, na voljo pri zavarovalnicah Vzajemna, Triglav zdravje in Generali, je torej nujno skleniti nemudoma po/ob:

 • preteku statusa dijaka ali študenta,
 • dopolnjenem 26 letu starosti,
 • prvi zaposlitvi,
 • pridobitvi državljanstva Republike Slovenije,
 • družabništvu (d.o.o. ali d.n.o.) ali
 • neurejenem dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju iz kakršnegakoli drugega razloga.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju določa, da imamo ne glede na zgoraj naštete vzroke za sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja čas mesec dni od nastale spremembe. Od tega, kdaj sklenemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje je med drugim odvisen pričetek njegove veljavnosti.

Poznamo:

 1. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje brez čakalne dobe. Pogodbo o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju smo sklenili v predpisanem enomesečnem roku. Za primer: izgubili smo status študenta ali se prvič zaposlili oziroma pri eni od zavarovalnic zavarovanje prekinili, a ga v roku enega meseca sklenili drugje.
 2. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje s čakalno dobo. Pogodbo o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju smo sklenili na 30 ali še kasnejši dan od nastale spremembe. V tem primeru bomo ugodnosti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kljub rednemu plačevanju premije lahko koristili šele po preteku treh mesecev od sklenitve. Ta čas imenujemo karenca oziroma čakalna doba.

Mesečne premije vseh treh ponudnikov – Vzajemna, Triglav, Generali – se med seboj minimalno razlikujejo, sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja preko spleta pa prinaša prav vse ugodnosti, ki so jih pri posamezni zavarovalnici deležni novi zavarovanci.

Premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Vzajemna dopolnilno zdravstveno zavarovanje Triglav dopolnilno zdravstveno zavarovanje Generali dopolnilno zdravstveno zavarovanje
35,67 EUR (spletni popust 3% ) 35,55 EUR 34,50 EUR

Pogodba se sklene za obdobje enega leta. Prekiniti jo je mogoče po izteku enega leta z tri mesečnim odpovednim rokom.

Sklenitev zavarovanja

Menjava ponudnika zavarovanja ne prinaša dodatnih stroškov, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa je možno celo zamrzniti, če status dijaka ali študenta ponovno pridobimo (in nismo starejši od 26 let), smo na daljšem bivanju v tujini, prestajamo zaporno kazen, smo na temelju odločbe Centra za socialno delo upravičeni plačevanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma na osnovi drugih zakonskih določil.

Postopek sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja preko spleta

Stroški, vezani na obravnavo bolezni ali poškodbe so lahko izredno visoki. In ker osnovno zavarovanje krije le del teh, je, da bi se izognili plačilu razlike do polne vrednosti storitve, treba skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ga sicer ne gre enačiti z dodatnim zavarovanjem, saj to zavarovancem ponuja številne ugodnosti ter velja za neke vrste nadstandardno obravnavo.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je pomembno v povezavi s/z:

 • specialističnimi pregledi in diagnostiko, izvedbo operacij in dolgotrajnega zdravljenja ter rehabilitacijo,
 • zdravili, uvrščenimi na listo P70, • nenujnimi reševalnimi prevozi na specialistične preglede, zdraviliška zdravljenja in v socialnovarstvene zavode ter
 • medicinskimi pripomočki, kakršni so očala, slušni aparati, proteze in ortopedska obutev.

V kolikor dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja še nimate sklenjenega, to najenostavneje, v le treh korakih, uredite preko spletnega obrazca za sklenitev dopolnilnega zavarovanja.

Skleni dopolnilno zavarovanje

Kako?

#1 KORAK: Oddate naročilo za sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri izbranem ponudniku. ODDAJTE NAROČILO

#2 KORAK: Preverite prejeta SMS sporočila ali elektronska sporočila (odvisno od izbranega načina) in poiščete sporočilo, v katerem se nahaja povezava za podpis dokumentov.

#3 KORAK: S pomočjo kode, prejete telefonsko v obliki SMS sporočila, podpišete sklenitev zavarovalne police. Vaše dopolnilno zdravstveno zavarovanje je s tem urejeno in, v kolikor ste ga sklenili v zakonsko predpisanem roku (mesec dni od nastale spremembe), takoj naslednji dan že veljavno.

Sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja preko spleta vas odreši čakanja v vrsti na sedežu zavarovalnice, uredite ga lahko kadarkoli, neodvisno od uradnega delovnega časa izbranega ponudnika, in to kjerkoli – doma, na delovnem mestu, v avtu itn. – ter vam prav zaradi časovne prilagodljivosti omogoča, da še pred sklenitvijo pridobite vse potrebne informacije (in te tudi preverite).

oglasna novica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja