Skip to main content
Sobota, 24. februar 2024
28.01.2024
08:20
Foto: Občina Brežice
V letu 2024 Občina Brežice pričenja projekt za izboljšanje vodovodne infrastrukture - gradnjo vodovoda Križe. Projekt vključuje gradnjo hrbteničnega omrežja in posodobitev obstoječih objektov.

Izboljšanje oskrbe s pitno vodo za lokalne prebivalce

Občina Brežice skrbi za nemoteno oskrbo s pitno vodo po vseh krajih občine. Konec leta 2023 se je zaključil izvedbeni del projekta Hidravlične izboljšave vodovoda v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, v letu 2024 pa občina začenja z gradnjo vodovoda Križe. Ko bodo vremenske razmere to dopuščale, bo izvajalec na terenu začel z deli na trasi od vrtine Močnik proti Pečicam.

Projekt za gradnjo vodovoda Križe se je pričel septembra 2023 z izvedbo javnega naročila, na katerem je bil izbran podjetje izvajalec podjetje HPG Brežice, d. o. o. oz. po novem imenovanju Kostak HG Brežice, d. o. o.

Vrednost projekta skupaj z nadzorom del znaša 1,1 milijona evrov (brez DDV). V okviru projekta se bo zgradilo hrbtenično omrežje vodovoda v dolžini približno 5,3 km. Na novo bodo zgrajeni tri objekti in sicer vodohran (VH) Goli vrh, raztežilnik Pečice in prečrpališče Pečice.  

Projekt vodovod Križe obsega tudi posodobitev obstoječih objektov s telemetrijo in novo opremo. Ob tem bodo položeni tudi kablovodi za telemetrijo za boljši nadzor nad stanjem vodovodnega sistema in za upravljanje samega sistema. Sistem bo priključen na obstoječi vodovodni sistem Križe z cca 230 aktivnimi uporabniki, na novo pa se predvideva priključiti 91 uporabnikov.

Namen gradnje novega vodovoda je zagotoviti stalno oskrbo s pitno vodo za uporabnike vodovodnega sistema Križe, ki imajo težave z oskrbo s pitno vodo v poletnih mesecih, ko primanjkuje vode.

Z izgradnjo vodovoda Križe umiritev razmer v Pečicah in naselju Šapole

Po izvedbi projekta vodovod Križe se bo ta vodovodni sistem uporabil še za ureditev razmer na področju vodo oskrbe v Pečicah in tudi v naselju Šapole, kjer imajo trenutno še vaški (lasten) vodovod.

Za projekt je občina oddala vlogo za sofinanciranje na Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) na operaciji: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II).

brežice
občina brežice
hpg

Pridružite se nam

Novice iz Posavja