Skip to main content
Nedelja, 14. april 2024
07.06.2023
21:11
Foto: arhiv ePosavje
V Brestanici so odprli obnovljen odsek Lovske ceste, ceste med Brestanico in Dolenjim Leskovcem. S tem bodo, še zlasti za avtobuse, izboljšali dostop do gradu Rajhenburg.

Namenu predali obnovljen odsek Lovske ceste v Brestanici

KRŠKO V torek popoldne so v sklopu občinskega praznika Mestne občine Krško, v Brestanici uradno predali obnovljen odsek Lovske ceste, ki povezuje Brestanico in Dolenji Leskovec. Ta izboljšava bo še posebej koristna za lažji dostop do gradu Rajhenburg, predvsem za avtobuse.

Porušili tudi Dularjevo domačijo

Mestna občina Krško je za urejanje 423-metrskega odseka morala izvesti tudi nekatere aktivnosti, ki niso neposredno povezane s samo cesto, je pojasnil župan Janez Kerin. Poleg tega so morali odkupiti zemljišča in porušiti stanovanjski objekt, med domačini poznan kot Dularjeva domačija. Potrebna je bila širitev ceste, urejanje odvodnjavanja meteornih in zalednih vod, gradnja novega pločnika za pešce z opornimi zidovi ter vzpostavitev javne razsvetljave.

Cesto razširili, postavili tudi javno razsvetljavo

"Prav tako so bila izvedena tudi dela na področju podzemne infrastrukture, kot so vodovod, elektrika in optika" še doda župan. Projekt se je zaradi dolgotrajnih postopkov začel proti koncu preteklega leta, izvajalo pa ga je podjetje Gradnje Boštanj. Vrednost izvedenih del je znašala nekaj več kot 600 tisoč evrov.

Lažji dostop avtobusov do gradu Rajhenburg

Obnovljena cesta je še posebej pomembna zaradi olajšanega dostopa avtobusom do gradu. Župan je še izpostavil, "da se je s rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika izboljšala prometna varnost za vse udeležence v prometu". Drugo fazo obnove ceste, ki bo vključevala 570-metrski odsek in bo vredna več kot pol milijona evrov, bodo izvedli v letih 2024 in 2025.

brestanica
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja