Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
10.12.2022
07:06
SLOfit 2021
Grafika: ePosavje.com
Danes lahko v Brežicah preverite svojo telesno zmogljivost v sklopu akcije SLOfit odrasli.

SLOfit - športno vzgojni karton tudi za odrasle

BREŽICE Pred več kot 30 leti, točneje 1987, so v vse slovenske osnovne šole od 1. do 5. razreda uvedli športnovzgojni karton, s katerim preverjajo telesno zmogljivost populacije. In podatki iz kartona so lahko učitelji športne vzgoje svetovali staršem ter šolarjem primerno prostočasno športno vadbo. Dve leti pozneje so športnovzgojni karton uvedli v vse razrede slovenskih šol, v lanskem letu pa so v projekt SLOfit prvič vključili tudi odraslo populacijo.

V soboto med 9. in 12. uro v Brežicah

V soboto, 10. decembra, lahko tako v projektu sodelujete tudi Posavci. Športna zveza Brežice se je namreč vključila v mrežo izvajalcev meritev, ki jih je pripravila Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani. Brezplačne meritve SLOfit odrasli pripravljajo v soboto, 10. decembra 2022, v Športni dvorani Brežice. Prve tovrstne meritve v tem delu Slovenije bodo potekale med 9. in 12. uro.

Merske naloge:

Merjenje SLOfit odrasli je sestavljeno iz 3 sklopov: preverjanje zdravstvenega tveganja za izvedbo gibalnih nalog, osnovni sklop (z zdravjem povezana telesna zmogljivost), dodatni sklop (z gibalno učinkovitostjo povezana telesna zmogljivost).

 1. Preverjanje zdravstvenega tveganja za izvedbo gibalnih nalog:
  • presejalni vprašalnik,
  • arterijski krvni tlak v mirovanju,srčna frekvenca v mirovanju,
  • nasičenost kisika v krvi,
  • vstajanje s stola v 30 sekundah.
 2. Merske naloge osnovnega sklopa:
  • telesna višina,
  • telesna masa,
  • obseg pasu,
  • indeks telesne mase,
  • 6-minutni test hoje,
  • delni upogib trupa,
  • stisk pesti.
 3. Merske naloge dodatnega sklopa:
  • navpični skok,
  • predklon sede,
  • dotikanje plošč z roko,
  • tek v osmici.

Imate doma stari Športnovzgojni karton?

"Vnos rezultatov in njihova analiza bo potekala prek aplikacije Moj SLOfit. Da boste na meritvah porabili manj časa, se lahko pred meritvami prijavite v aplikacijo Moj SLOfit. Doma poiščite Športnovzgojni karton (ŠVK) iz šolskega obdobja, če ga imate, in vpišite v aplikacijo svoje rezultate," pravijo organizatorji dogodka.

Kaj je cilj projekt SLOfit?

S projektom SLOfit za odrasle in vseživljenjskim spremljanjem telesne zmogljivosti želijo omogočiti strokovno podprto svetovanje, načrtovanje vadbe na podlagi ustrezne diagnostike in njeno spremljavo. Prav tako je eden od ciljev povečanje motivacije, samozavedanja in samoregulacije posameznika, drugi je ugotavljanje sprememb v telesni zmogljivosti in zdravstvenih tveganjih na ravni posameznika in populacije in tretji napovedovanje vpliva telesne zmogljivosti na zdravstveno stanje v odrasli dobi.

brežice
napovednik

Pridružite se nam