Skip to main content
Petek, 22. september 2023
25.04.2019
19:43
Grafika: ePosavje
9. aprila in 27. maja 2019 ob 16. uri bodo v okviru projekta Varuj vodo v sejni sobi A Občine Krško potekale delavnice o ustreznem obratovanju in vzdrževanju malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).

Varuj vodo

Občani občine Krško, ki se bodo udeležili delavnice, bodo imeli na razpisu za sofinanciranje izgradnje MKČN prednost, v kolikor bo vlagateljev za sofinanciranje več, kot je na voljo sredstev.

Razpis za sofinanciranje izgradnje MKČN V začetku aprila je Občina Krško objavila razpis za sofinanciranje izgradnje MKČN v višini 27.000 evrov. Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini Krško in društva s sedežem v občini Krško, ki delujejo v javnem interesu. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400 evrov z DDV. Delež sofinanciranja je od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. januarja 2016 do oddaje vloge.

Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami oddajo na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46. Komisijsko odpiranje in obravnava vlog bo potekala enkrat mesečno, razen v avgustu in decembru. V primeru, da bo prispelo več vlog, kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost:

  • Za individualne hišne kanalizacijske priključke: vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma.
  • Za male čistilne naprave: vloge s priloženim potrdilom, da se je vlagatelj udeležil delavnice o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda v individualnih MKČN, organiziranih v sklopu projekta VARUJVODO.

Urnik brezplačne svetovalne pisarne o izbiri malih komunalnih čistilnih naprav ter upravljanju in vzdrževanju že obstoječih MKČN:

Urnik svetovalne pisarne v Krškem (stavba komunale podjetja Kostak):

  • 26. april, 10., 17., 24. in 31. maj med 7. in 15. uro
  • 29. april in 27. maj med 9. in 15. uro

Svetovalec občane poziva, da ga pred obiskom svetovalne pisarne pokličejo na telefonsko številko 07 48 17 233. Vse morebitne spremembe uradnih ur so objavljene na spletni strani www.varujvodo.si.

(Občina Krško, eP)

krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja