Skip to main content
V Posavju 1.5° C Torek, 28. marec 2023
30.11.2020
08:19
Krožišče na cesti Krško - Sevnica v Brestanici
Grafika: ePosavje.com
Po skoraj dveh mesecih od odpiranja ponudb so na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo oznanili, komu bodo oddali javno naročilo za preureditev križišča v krožišče na cesti Krško - Sevnica.

Znan je izvajalec del preureditve križišča v krožišče v Brestanici

KRŠKO V začetku septembra so na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo objavili javno naorčilo z naslovom Ureditev območja križišča na DC G1-5/0335 Impoljca-Brestanica, odsek 0361 Brestanica-Krško in R2-422/1333 Podsreda-Brestanica - križišče Brestanica. Ponudbe so zbirali do 1. oktobra, na javno naročilo pa so prejeli štiri ponudbe, javile so se družbe Kostak, KOP Brežice, Gradnje Boštanj in KPL Ljubljana.

Kdo bo iz križišča naredil krožišče?

Po daljšem čakanju so tako v četrtek sporočili, da bodo javno naročilo oddali ponudniku KOP Brežice in partnerju v projetu družbi GAAL gradnje. Od odpiranja ponudb do objave izbranega izvajalca je minilo kar nekaj tednov, znan pa je tudi razlog za zamudo.

Krožišče, Brestanica

Najcenejša je bila ponudba iz Boštanja

A je bila zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrnjena

Na javni razpis so, kot smo že zapisali, prejeli štiri ponudbe - ponudbe družb Kostak, d.d. (438.380,28 evrov), KOP Brežice d.d. (436.704,88 evrov), Gradnje gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. Boštanj (379.074,34 evrov) ter družbe KPL d.o.o. (544.816,87 evrov). Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo pravijo, da je bila "ponudba ponudnika Gradnje d.o.o. Boštanj, ki je po merilih ugodnejša od izbrane, zavrnjena, ker ponudba ne izpolnjuje pogovjev iz pete alineje točke 3.1.3.3. Navodil za pripravo ponudbo."

Zakaj so ponudbo zavrnili?

"V ponudbi navedeni vodja del ne izpolnjuje zahteve iz pete alineje točke 3.1.3.3 Navodil, da je v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb kot vodja gradnje ali kot vodja del, vsaj enkrat vodil novogradnjo ali rekonstrukcijo križišča na državni ali lokalni cesti v vrednosti vsaj 180.000 evrov in da je vodil izvedbo voziščne konstrukcije (vezana nosilna in  obrabna asfaltna plast) širine vsaj 5,5m in dolžine vsaj 250,0 m," pišejo o razlogih za zavrnitev.

Direkcija za infrastrukturo: "Ponudba se zavrne kot nedopustna"

In kot je še zapisano v odločitvi o oddaji javnega naročila, "so v ponudbi navedene štiri reference in imenovani vodja del pri nobeni ni bil dejansko vodja del, le pri referenci Modernizacija ceste Sevnica - Planina od km 13+888 do km 15+608 in sanacija plazu v km 15+950) je bil imenovan kot vodja posameznih del, vendar pa referenca ne pokriva izvedbe križišča, saj je bil obravnavan odsek brez križišč. Skladno s točko 2.8 Navodil naknadno vključevanje gospodarskih subjektov ter zahtevanih kadrov in referenc (razen v primeru izključitve podizvajalca zaradi neizpolnjevanja pogojev iz točk 3.1.1 do 3.1.5) pred oddajo naročila ni dopustno. Ponudba se zavrne kot nedopustna."

Na odločitev o izbranem izvajalcu se lahko še pritožijo

"Izbrana ponudba po naročnikovi presoji izpolnjuje vse razpisane zahteve in pogoje, njena prednost v razmerju do preostalih ponudb pa je najnižja ponudbena cena. Ponud, ki so po merilih manj ugodne od izbrane, naročnik glede zakonsko določenih razlogov za izključitev in razpisanih pogojev za sodelovanje ni preverjal in jih je zavrnil iz razloga, ker so manj ugodne od izbrane," še zaključijo v obrazložitvi izbora izvajalca.

Pet dni za pritožbo in vložitev revizijskega postopka

Se pa lahko neizbrani izvajalci pet delovnih dni od objave odločitve na portalu javnih naročil pritožijo na odločitev in vložijo revizijski zahtevek pri naročlniku. 

Krožišče na cesti Impoljca - Brestanica

Postavili bodo tudi 37 metrov dolgo kamnito zložbo

Na območju nevarnega križišča bodo izgradili krožišče in obnovili vozišče v dolžini 354 metrov in izgradili površine za pešce. Ob tem bodo postavili oporno kamnito zložbo v dolžini 37 metrov ter uredili cestno razsvetljavo, odvodnjavanje, prometno opremo in signalizacijo ter priključke na parkirišče in k stanovanjskemu objektu. Po tehničnem poročilu bo znotraj krožišča dvignjen notranji otok, med asfaltno vozno površino in začetkom notranjega otoka pa bodo položene granitne kocke (in ne asfalt z robnikom, kot je na krških mostovnih krožiščih).

150 dni za izvedbo projekta

In kdaj bodo dokončali dela? V javnem naročilu je bilo zapisano, "da se izvajalec obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku desetih dni po uvedbi v delo. Dela se obvezuje dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del, v roku 150 dni po uvedbi v delo."

(bš)

krško
ceste

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja