Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
01.02.2024
07:05
Občina Brežice
V začetku novega leta se župan Občine Brežice Ivan Molan s sodelavci tradicionalno sreča z duhovniki in redovnicami, ki delujejo na področju občine Brežice.

Čatež ob Savi – Vsakoletno srečanje je priložnost za pogovor o dosedanjem delu, sodelovanju in načrtih za prihodnost, saj občina in župnije skrbijo za dobrobit istih ljudi. Udeležence je v župnijski cerkvi Sv. Jurija na Čatežu ob Savi sprejel domači župnik Jože Pacek. Zbranim je predstavil aktivno župnijo, v kateri obiskuje verouk približno 60 do 70 otrok, in župnijo, ki ima med petimi podružničnimi cerkvami tudi najstarejšo cerkev na področju Dolenjske – Sv. Martina na Velikih Malencah.

V nadaljevanju srečanja, ki se je zaključilo s skupnim kosilom, se je župan Ivan Molan zahvalil za sodelovanje, saj tako duhovnike in redovnice kot župana z občinsko upravo druži skrb in želja za skupno dobro vseh prebivalcem brežiške občine, skupaj z občani skrbijo za vzdrževanje in obnovo cerkva kot kulturnih spomenikov lokalnega pomena, župnije pa organizirajo tudi dejavnosti za otroke (priljubljeni oratoriji v času počitnic) in pomagajo ljudem v stiski v sklopu župnijskih izpostav dobrodelne organizacije Karitas.

Župan je predstavil načrte občine za leto 2024 ter večje projekte (dokončanje prizidka ZD in lekarne, obnova Doma kulture Brežice, gradnja kanalizacije v Krški vasi, gradnja vodovodov Križe, Križe, Ribnica-Gaj-Brezje, Bizeljsko, Cerklje  3. faza, širitev obrtne cone Dobova, rekonstrukcija OŠ Artiče, obnova večnamenskih domov po KS).  

Srečanja z županom Ivanom Molanom, direktorico Patricio Čular in sodelavci iz občinske uprave se je udeležil tudi dekan Rok Metličar (Dekanija Laško – Videm), župnik Ivan Šumljak (Župnija Brežice, v soupravljanju Župnije Artiče, Pišece in Sromlje), župnik Ludvik Žagar (Župnija Velika Dolina), duhovni pomočnik Peter Marčun (Župnija Brežice), župnik msgr. France Novak (Župnija Sv. Križ Podbočje), župnik Andrej Pažur (Župnija Cerklje ob Krki), župnik Damjan Kejžar (upravitelj Župnije Podsreda), redovnice s. Bakhita iz redovne skupnosti Corpus Christi (Župnija Čatež ob Savi), s. Terezija Petrič, s. Ema Podgrajšek in s. Marinka Prosen  iz redovne skupnosti Hčere krščanske ljubezni (Župnija Cerklje ob Krki), župnik Jože Pacek (Župnija Čatež ob Savi), duhovni pomočnik Milan Kšela (Župnija Brežice), duhovni pomočnik Jože Špes (nekdanji soupravitelj Župnije Pišece) in župnik Vlado Leskovar (Župnija Bizeljsko, v soupravljanju Župniji Kapele in Dobova).

Vir: Občina Brežice

občina brežice
župan
duhovniki
redovnice

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice

Novice iz Posavja