Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
11.05.2022
10:14
Hidroelektrarna Brežice, pretočna akumulacija
Foto: arhiv ePosavje
Na torkovi dopisni seji je Vlada Republike Slovenije sprejela poslovni načrt javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d. o. o., za leto 2022.

Potrjen poslovni načrt za leto 2022

KRŠKO Vlada je kot zastopnica ustanovitelja podjetja Infra na podlagi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save pristojna za sprejem programa dela gospodarske družbe pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju koncesije.

Za projekte več kot 10 milijonov evrov

V načrtu za naslednje leto so načrtujejo financiranje aktivnosti proračunskih postavk, kot so vodnogospodarska javna služba v višini 1,9 milijona evrov, Sklad za vode v višini 6,8 milijona evrov, Sklad za podnebne spremembe v višini 3 milijonov evrov ter 451.000 evrov za saniranje neurejenih odlagališč.

Za kaj vse?

Kot pravijo v obvestilu, med omenjene postavke sodijo pridobivanje zemljišč, gradnja vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju hidroelektrarn Arto-Blanca, Krško, Brežice in Mokrice, vzdrževanje akumulacijskih bazenov ter upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik.

infra
energetika
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja