Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
10.11.2023
08:14
Foto: Mestna občina Krško
Krški občinski svet zavrnil osnutka proračunov za 2024 in 2025, župan Janez Kerin pozvan k pripravi novih osnutkov v desetih dneh.

Zavrnitev osnutka proračuna v Krškem sproža nova pogajanja

V Krškem se v četrtek, 9. novembra 2023, odvijala pomembna obravnava proračunskih načrtov za naslednji dve leti. Občinski svet je z večino glasov zavrnil osnutka proračunov za leti 2024 in 2025, ki ju je predlagal župan Janez Kerin. Svetniki so na predlog svetnice Janje Starc izglasovali zavrnitev in zahtevali, da župan v roku desetih dni pripravi nova osnutka za obe leti.

Predlagani osnutek proračuna za leto 2024 je na prihodkovni strani predvideval dobrih 48,9 milijonov evrov, odhodki pa so bili ocenjeni na približno 51,4 milijonov evrov. Za leto 2025 so bili prihodki ocenjeni na 53,7 milijonov evrov, odhodki pa na 55,7 milijonov evrov. Ključna točka nestrinjanja se je vrtela okrog načrtovanih vlaganj v izgradnjo novih stanovanjskih enot, ki niso bila jasno razvidna, kljub predvideni izgradnji JEK-a 2.

"Dve točki sta bili namenjeni osnutku, poudarjam osnutku proračunov za leti 2014 in 2025. Po več minutni razpravi in pa tudi po odrejenem odmoru, na podlagi predloga svetnice SD Nataše Šerbec je sledilo glasovanje, kjer se je pa izkazalo, da so člani občinskega sveta kot najvišjega organa odločevalcev, zavrnili oba osnutka, ki sem ju kot župan predlagal v sprejem.

S sklepom so mi potem tudi naložili, da v roku desetih dni pripravim nov osnutek, katerega bomo poskušali pripraviti. Je pa dejstvo, da sem tudi sam njih pozval, glede na to, da niso imel konkretnih pripomb, razen dveh do sedaj, kaj spremeniti v tem osnutku in da svetniki do ponedeljka pripravijo pomoč, da pridejo nasproti kot svetniki, ter da pripravijo predlog njihovega osnutka. S tem bomo videli  kje smo in potem verjamem, da bomo preko konstruktivnih debat in pogovorov našli neko pravo pot. Dejstvo je tudi to, da je časovnica taka, da ni najbolj naklonjena nam glede raznih javnih razpisov in pa tako imenovanega CTN (celostne teritorialne naložbe) mehanizma, na podlagi katerega bomo lahko pridobili določena sredstva iz državnega proračuna.

Skratka, kot župan bom kljub tem včerajšnjim nesprejetim sklepom naredil vse, da tega občanke in občani tega ne bodo čutili na posledicah. Če bi se zgodilo to, da bi se moralo - upam, da se ne bo - začasno financirati, kajti začasno financiranje pomeni, da lahko bistvu, če povem po domače, porabimo toliko sredstev v mesecu januarju 2024, kot smo jih porabili v januarju 2023".

Župan Kerin je zaključil, da si nihče ne želi začasnega financiranja, zlasti on sam kot župan ne in bo zato poskušal najti vzroke in časovnico, da bodo lahko postopke pravočasno izpeljali. Dodal je še, da vsekakor pričakuje konstruktivno pomoč članov občinskega sveta, da podajo predloge in pripombe k osnutku proračuna za leti 2024 in 2025.

Iz izjave svetniške skupine Gibanje Svoboda in Socialni demokrati ob izidu glasovanja na sprejema osnutka sklepov o proračunih 2024/25 na seji 9. novembra 2023.

“Proračun je temeljni dokument, na podlagi katerega temelji razvoj vsake občine, tudi naše. Svetniki in svetnice Gibanja Svoboda in Socialnih demokratov menimo, da je priprava proračuna zato skupna naloga - tako župana, občinske uprave kot tudi občinskega sveta, ki lahko sodeluje s predlogi in amandmaji, predvsem pa je nujno, da župan in občinska uprava občinski svet primerno seznanita s prioritetami in razvojnimi cilji proračuna”.

Poleg tega so bili dvomi izraženi glede izgradnje bazena v Krškem in OŠ dr. Mihajla Rostoharja. Svetniki so izrazili zaskrbljenost, da bi visoki stroški vzdrževanja bazena, ocenjeni na 1 milijon evrov letno, lahko negativno vplivali na financiranje drugih športov. Prav tako so svetniki predlagali, da bi morala občina za izgradnjo OŠ s prilagojenim programom pritegniti sodelovanje pristojnega ministrstva in drugih posavskih občin, saj polovica učencev prihaja izven Krškega.

Svetniki so bili kritični tudi do financiranja projekta parka urbanih športov Vražja luknja, za katerega še ni bilo predstavljeno nobeno uradno poročilo o investiciji. Nadalje so opozorili na prenizka sredstva za delovanje krajevnih skupnosti in zniževanje sredstev za gospodarstvo v strukturi odhodkov. Dodatna zadolževanja občine so prav tako pod vprašajem.

mestna občina Krško

Pridružite se nam