Skip to main content
V Posavju 22.6° C Torek, 16. avgust 2022
07.09.2021
21:01
Vipap Videm Krško, september 2021
Foto: arhiv ePosavje
Poročali smo že, da v družbi Vipap Videm Krško čakajo na 16. september, ko bodo odločili o morebitni dokapitalizaciji družbe. Za komentar smo prosili konferedacijo sindikatov Slovenije Pergam.

"Sredi procesa finančnega in operativnega prestrukturiranja"

KRŠKO "Podjetje je sredi procesa finančnega in operativnega prestrukturiranja. 17. avgusta 2021 smo uspešno sanirali tehnično okvaro, ki je nastopila 19. julija 2021 kot posledica nepredvidenega strojeloma, preboja na električnem kablovodu, ki napaja tehnologijo predelave odpadnega papirja," so nam v začetku meseca na naše vprašanje o stanju v podjetju sporočili iz družbe Vipap Videm Krško.

Kot so napovedali takrat, "je vnovičen zagon tovarne po dvomesečnem zastoju vezan na nujno potrebno dokapitalizacijo podjetja s strani delničarjev. Končna odločitev delničarjev bo znana 16. septembra 2021." > PREBERI VEČ

"Na podjetje je vezanih približno 500 zaposlenih"

"Lahko pa se zgodi, da bo prišlo do odločitve, da podjetje ne nadaljuje več s svojo dejavnostjo. To bi bilo za to okolje slabo. Znano je, da je v tem podjetju zaposlenih okrog 300 ljudi. Plus tega je od tega podjetja odvisnih še nekaj drugih, tako da lahko smatramo, da je dejansko na podjetje Vipap vezanih približno 500 zaposlenih," nam je v petek povedal krški župan Miran Stanko in dodal, da bi takšna odločitev pomenila motnje na trgu dela in težave za vse tiste, ki so tam že dolga leta zaposleni. > PREBERI VEČ

Kaj piše v sklicu skupščine?

"Povečanje osnovne kapitala družbe"

Za četrtek, 16. septembra, je torej sklicana skupščine družbe Vipap Videm Krško, na dnevnem redu katere je sedem točk. V drugi točki je tako "poziv delničarjem k izvedbi povečanja osnovnega kapitala družbe Vipap Videm Krško d.d. z novimi stvarnimi vložki," v katerem uprava Vipap Videm Krško d.d. predlaga, "da z namenom povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki v okviru finančnega prestrukturiranja družbe družba poveča osnovni kapital s stvarnim vložkom najmanj v višini 2.000.022,49 evrov, in sicer iz 45.697.210,54 evrov na 47.697.233,03 evrov, ob emisiji novih 82.275 delnic."

"Podpis pogodbe o konverziji terjatev"

V tretji točki je nato zapisan poziv delničarjem, ki so hkrati delničarji družbe, k podpisu pogodbe o konverziji terjatev do družbe Vipap Videm Krško. "Uprava Vipap Videm Krško d.d. pozvi delničarje, ki so hkrati upniki družbe k podpisu pogodbe o konverziji terjatev do družbe Vipap Videm Krško d.d. v kapital družbe Vipap Videm Krško d.d., natančneje v kapitalske rezerve najmanj v višini 9.221.183,14 evrov za namenom odprave kapitalske neustreznosti. Rok za sklenitev pogodbe je najkasneje do vključno 17. septembra 2021."

V četrti točki sklica skupščine je zapisano, "da si uprava pridružuje pravico do razširitve dnevnega reda skupščine s predlogom poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala družbe, v kolikor nobeden izmed ukrepov v točki 2 in 3 tega sklica ne bo potrjen na skupščini delničarjev."

"Izvedena konverzija terjatev v kapitalske rezerve"

V peti točki dnevnega reda skupščine je zapisana informacija, da so z upnikom Vipap CZ a.s., hkrati tudi delničarjem družbe, podpisali dve pogodbi o konverziji terjatev v skupni višini 10.180.000 evrov v kapitalske rezerve družbe. "Kapitalske rezerve se uporabijo za pokrivanje prenesene izgube z dnem sprejetja tega sklepa," je zapisano v predlogu sklepa pete točke dnevnega reda.

Vipap Videm Krško, 7. september 2021

KSS Pergam: "Redno smo v stiku s predstavniki sindikata v podjetju"

Za komentar dogajanja smo se obrnili tudi na Konfederacijo sindikatov Slovenije (KSS) Pergam, kjer so z razmerami v družbi Vipap Videm Krško seznajeni. "Redno smo v stiku s predstavniki sindikata v podjetju," so nam odgovorili v Pergamu.

"Po naših informacijah odpuščanje presežnih delavcev ni predvideno"

Na njihovo zahtevo so se pred dvema tednoma sestali z upravo družbe, kjer so pridobili nekaj informacij o stanju v družbi in pozvali upravo, da stori vse, da zagotovi sredstva za čimprejšnji zagon in nadaljevanje proizvodnje ter za poravnavanje obveznosti do zaposlenih. "Po naših informacijah odpuščanje presežnih delavcev ni predvideno," so nam še odgovorili.

(bš, eP)

krško
vipap videm krško

Pridružite se nam