Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
11.04.2019
13:17
Foto: Ansat TV
V Brežicah so dopoldne predstavili stališča ob, kot pravijo, povečani poplavno nevarnosti, s katero se bodo prebivalci občine Brežice soočali v prihodnosti zaradi nedokončane protipoplavne zaščite.

Apel za sprejem ustrezne zakonodaje in rešitev

V Brežicah so se za sklic novinarske konference odločili potem, ko je Upravno sodišče iz postopkovnih razlogov okoljevarstveno soglasje za hidroelektrarno Mokrice vrnilo Agenciji Republike Slovenije za okolje v dodelavo. S tem se je časovnica izgradnje zadnje od verige šestih hidroelektrarn na spodnji Savi (ob že izgrajenih hidroelektrarnah Vrhovo, Boštanj, Arto Blanca, Krško in Brežice) premaknila v nedoločljiv čas.

Ivan Molan: "Žrtvovani za boljše življenje cele Slovenije"

Kot pravi župan Občine Brežice Ivan Molan, "je v tem trenutku nezaščitenih še okoli 1100 oseb. V zadnji poplavi leta 2010 je bilo približno 500 oseb, ki so imeli poplavo v svojih gospodinjstvih." Po njegovih besedah je bilo po zadnjih poplavah v letu 2010 škoda ocenjena na skoraj 9 milijonov, od tega največ (4,5) na gospodarskem področju.

"Z vsemi ureditvami v Sloveniji se val in hitrost v našem koncu povečujeta. Mi tako razumemo, da smo ostali žrtvovani za boljše življene cele Slovenije," dodaja Molan. Ob tem apelira na Vlado Republike Slovenije in parlament, da sprejmejo takšno zakonodajo in rešitve, ki bodo zagotovili poplavno varnost do leta 2022.

Barbič: "Poziv Vladi naj preseka gordijski vozel"

12 let Ob tem Bogdan Barbič, direktor družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi, apelira na Vlado Republike Slovenije, da preseka gordijski vozel umeščanja hidroelektrarn v prostor. "Menimo, da se to da narediti in to je lepa priložnost za novo vlado, da ta ukrep tudi izvede," dodaja Barbič.

Sotošek: "Ureditve v Malencah in Krški vasi do junija"

"Reko Krko moramo urediti, da ne bo prehitro odtekla v poglobljeno Savo"

Vojko Sotošek, direktor družbe Infra, pa ob tem pove, da so s projekti in protiplavnimi ureditvami ob reki Krki na Malencah in v Krški vasi pri koncu. "Z ureditvami, ki jih izvajamo, bomo zaščitili infrastrukturo, ceste, potok. Predvidoma v juniju bomo ta dela zaključili," dodaja Sotošek.

Popolna zaščita O popolni zaščiti teh krajev je povedal, da bo ta mogoča, ko bodo poglobili tako Savo in Krko. Kako je pa z zaščito Loč, Mihalovca in Dobove na levem bregu Save? "Če ne bomo dobili zelene luči za poseg v Savo in v ta prostor nižje od Brežic, bodo Mostec, Mihalovec in Loče zelo poplavno ogroženi."

Sporočilo za javnost, vir: Občina Brežice

(bš)

brežice
hidroelektrarne

Pridružite se nam

Novice iz Posavja