Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
15.10.2021
17:01
Nuklearna elektrarna Krško po remontu na polni moči
Foto: arhiv ePosavje
Nuklearna elektrarna Krško je v septembru proizvedla 515.352 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 486.414,4 MWh električne energije.

Delovanje Nuklearne elektrarne Krško v septembru 2021

KRŠKO Kot pravijo v Nuklearni elektrarni Krško, je bila proizvodnja za 0,7 % manjša od načrtovane (490000 MWh), faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij in vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava

Reka Sava se je zaradi delovanja Nuklearne elektrarne Krško v septembru segrevala povprečno za 2,9°C in največ za 3°C od dovoljenih 3°C. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v septembru znašal 0,56 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca septembra pa 34,3 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v septembru znašal 0,0108 % (letne omejitve), do konca septembra pa 0,0313 % letne omejitve.

10 m3 novih nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja, ocenjen vpliv v septembru je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca septembra 1,61 % letne omejitve. V elektrani so septembra uskladiščili 10 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

(eP)

nuklearna elektrarna krško
krško
energetika

Pridružite se nam

Novice iz Posavja