Skip to main content
Torek, 30. maj 2023
22.09.2022
10:49
Vzhodna obvoznica Brežice
Grafika: ePosavje.com
Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so objavili odločitev, da so oddali aprila objavljeno naročilo za pripravo projektne dokumentacije za del vzhodne obvoznice Brežice pri Intermarketu.

Priprava dokumentacije za del vzhodne brežiške obvoznice

BREŽICE Na aprila objavljeno javno naročilo za pripravo dokumentacije za ureditev dela vzhodne obvoznice Brežice so na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo prejeli eno ponudbo, je razvidno iz javno dostopnih podatkov. Projektno dokumentacijo za ureditev idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), projektno dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) novogradnje dela vzhodne obvoznice Brežice v skupni dolžini cca 1.550 metrov na odseku pri Intermarketu bo pripravila družba GPI iz Novega mesta. Skupna vrednost del je ocenjena na 321.899,05 evrov brez DDV.

Pet rešitev

V projektni nalogi so na območju bodoče obvoznice Brežice od Intermarketa proti novem mostu čez Savo na Čatežu predvideli pet rešitev - prva je novogradnja dela vzhodne obvoznice od novega krožišča pri Intermarketu pred nadvoza čez železnico do križišča z "Brezinsko obvoznico".

Tudi preureditev železniškega prehoda v Brezini

Druga rešitev je ureditev poti od obstoječega krožišča pri bencinski črpalki do Intermarketa, tretja rešitev je preureditev železniškega prehoda v Brezini le za pešce in kolesarje. Kot četrto rešitev predvidevajo ukinitev nivojskega železniškega prehoda Curnovec, v peto pa ponujajo preureditev nivojskega železniškega prehoda Brežice-uvoz-Brezina.

Obvoznica Brežice

Obvoznica Brežice

"Osnovni in primarni namen obvoznice je prevzem izvorno - ciljnega regionalnega prometa in vodenje mimo naseljenega območja Brežice in navezava tega prometa na avtocesto A2 ter razbremenitev obstoječih cest skozi Brežice," o projektu pišejo v uradnih zabeležkah projekta.

(Tudi) Boljša povezava Bizeljskega z avtocesto

S cesto želijo prav tako zagotoviti boljšo povezavo Bizeljskega z avtocesto A2, boljše povezave v smeri vzhod - zahod (Bizeljsko - Krško) brez nepotrebnih voženj skozi Brežice, ustreznejše navezave na predvidene poslovne cone, izboljšanje kvalitete potovanj, skrajšanje potovalnih časov in povečanje prometne varnosti in urejanja izven nivojskih železniških prehodov, navajajo v gradivu.

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja