Skip to main content
Četrtek, 1. junij 2023
18.09.2020
10:03
Urejanja vodotokov
Grafika: ePosavje
V Sloveniji spreminjamo koncept financiranja urejanja vodne infrastrukture, po novem za investicijsko vzdrževanje vodotokov vsako leto po 25 milijonov evrov. Kaj to pomeni za projekte, v nadaljevanju.

Vizjak: "Projektov je ogromno, denarja je bilo vedno premalo" 

SEVNICA Kot je v ponedeljek v Sevnici povedal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, v Sloveniji spreminjamo koncept financiranja urejanje vodne infrastrukture, kot je primer urejanje vodotoka Sevnična v sevniški občini.

"Vodotoki se niso vzdrževali in posledično smo imeli negativne posledice"

"Projektov je ogromno, denarja je bilo vedno premalo. Tudi za izvajanje gospodarskih javnih služb upravljanja z vodami je bilo vedno premalo denarja, zato se vodotoki niso vzdrževali in posledično smo imeli negativne posledice. Te so se odražale tudi takrat, ko to ni bilo potrebno," pravi Vizjak.

Vsako leto po 25 milijonov evrov za investicijsko vzdrževanja vodotokov 

"Namenska sredstva Sklada za vode bomo razbremenili teh večjih vodarskih investicij"

In kako bodo financiranje projektov pri upravljanju z vodami peljali po novem? "Vse večje vodarske projekte bomo financirali iz evropskih, kohezijskih sredstev – bodisi iz naslednje finančne perspektive, bodisi Sklada za okrevanje. Namenska sredstva Sklada za vode bomo razbremenili teh večjih vodarskih investicij. Iz Sklada za vode bomo 25 milijonov vsako leto namenjali za investicijsko vzdrževanje vodotokov, tudi za projekte kot je ureditve Sevnične in še veliko drugih projektov po Sloveniji," dodaja Vizjak.

Sistem izvajanja investicij

"Lokalna skupnost pridobi dovoljenja, Direkcija za vode kot financer"

Kaj jih je pripeljalo do takšne spremembe? Minister pravi, da se je v okviru sporazumov med Direkcijo za vode in lokalnimi skupnosti izkazal sistem izvajanja investicij. "Lokalna skupnost pridobi vsa dovoljenja, tudi vse služnosti. Lokalna skupnost to lahko najlažje dobi, ker je na terenu. Potem pa stopi v projekt Direkcije za vode kot financer." 

Nov koncept je pogojen s sprejetjem perspektive in proračunov 

Kaj jih pri tem ovira? Vizjak nov koncept financiranja pogojuje s sprejetjem nove finančne perspektive in proračunov za prihodnja leta. "To je naš načrt, to bo naš predlog. Upam, da bo potrjen v ustrezni obliki konec tega leta in ko govorimo o evropskih sredstvih, v prvi polovici prihodnjega leta."

(bš)

sevnica
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja