Skip to main content
Torek, 5. december 2023
02.12.2021
15:35
Odlagališče NSRAO v Vrbini, Grafika: ARAO
Grafika: ARAO
Na četrtkovi seji je Vlada Republike Slovenije določila, da je odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini objekt državne infrastrukture. 

Objekt državne infrastrukture

LJUBLJANA Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost bo lahko na podlagi tega sklepa izdala odločbo, s katero bodo določili status objekta državne infrastrukture odlagališču nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov.

Odlagališče NSRAO v Vrbini

S sprejetjem Uredbe o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško je bil izpolnjen pogoj za nadaljnje načrtovanje objekta in z omenjeno uredbo so določili lokacijo, namen in koncept odlagališča. Investitor izgradnje objekta za NSRAO je Republika Slovenija. Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) po pooblastilu Republike Slovenije vodi in izvaja investicijo ter upravlja z objektom NSRAO.

Gradnja odlagališča NSRAO v Vrbini, maj 2021

Vrbina, Krško

Nizko in srednje radioaktivni odpadki (NSRAO) bodo odloženi v odlagalne silose, ki bodo zgrajeni iz površine, vendar umeščeni v slabo prepustne melje. Koncept združuje lastnosti površinskih odlagališč (odlaganje s površine) in lastnosti podzemnih odlagališč (umeščenost odlagalnih enot v slabo prepustne nasičene geološke formacije). Koncept odlagališča NSRAO Vrbina Krško temelji na večpregradnem sistemu ter sistemu, ko posamezni sestavni deli odlagališča opravljajo več varnostnih funkcij.

Jedrski objekt za trajno odlaganje NSRAO

Odlagališče na lokaciji Vrbina v občini Krško bo jedrski objekt za trajno odlaganje NSRAO, ki nastajajo v Republiki Sloveniji. Za objekt so izdelali varnostne analize z vsemi obdobji odlagališča, vključno z obdobjem po zaprtju. "Varnostne analize so pokazale, da predlagan koncept ustreza varnostnim kriterijem in je vpliv odlagališča manjši od predpisanih omejitev. Odlagališče bo predvidoma obratovalo do leta 2058, njegovo zapiranje je predvideno v letu 2059, nato pa sledi obdobje dolgoročnega nadzora, ki bo trajalo 300 let," dodajajo v sporočilu.

Na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) so izdelali vso potrebno dokumentacijo, ki je zahtevana za izdajo soglasja h gradnji z vidika jedrske in sevalne varnosti znotraj upravnega postopka, ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.

(eP)

odlagališče nsrao
krško

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja