Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
24.01.2024
13:00
Grafika: AJPES, Izpostava Krško
Ponovno prihaja čas, ko je Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) potrebno predložiti letno poročilo.

Roki za oddajo letnih poročil

Aplikacija za vnos podatkov za leto 2023 je za vse vrste poslovnih subjektov na voljo od 18. januarja dalje na spletnem portalu AJPES. V kolikor v letu 2023 niste poslovali in obenem ne izkazujete nobenega podatka v letnem poročilu, je treba zakonsko obveznost izpolniti in letno poročilo kljub temu predložiti.

Rok za predložitev letnih poročil nepridobitnih organizacij ter neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov se izteče v četrtek, 29. 2. 2024, društvom, gospodarskim družbam, zadrugam in podjetnikom pa v torek, 2. 4. 2024.

Za samostojne podjetnike »normirance«

Samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo za davek od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (»normiranci«), niso zavezani za preložitev letnega poročila. V primeru, da »normiranec« želi javno objavo letnega poročila (na primer za namen pridobitve posojila ali bonitetne ocene), nas o tem obvestite na elektronski naslov info.kk@ajpes.si.

"Hkrati tudi obveščamo, da od 1. februarja 2024 dalje ob četrtkih ni več uradnih ur za poslovanje s strankami na izpostavah AJPES. Poslovni čas za poslovanje s strankami po telefonu in elektronskih medijih ostaja nespremenjen" še dodajajo na AJPES-ovi izpostavi Krško.

posavje
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja