Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
26.06.2023
07:58
Kostak, prosto delovno mesto
Grafika: ePosavje.com
Podjetje ePosavje MEDIA, d. o. o. objavlja prosto delovno mesto z nazivom "montažer, snemalec, novinar".

Objava prostih delovnih mest

Podjetje ePosavje MEDIA, d. o. o., išče nove sodelavce oz. sodelavke. Zaposlitev se sklepa za določen čas 6 mesecev. Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoje vloge za zaposlitev na naslov: Cesta krških žrtev 47, 8270 Krško.


DELOVNO MESTO montažer, snemalec, novinar

ŠIFRA SKP 3521

NAZIV PO SKP Tehniki operaterji oddajnih in avdiovizualnih naprav

ZAHTEVANA STROKOVNA IZOBRAZBA/POKLIC V. stopnja izobraževalnega programa

FUNKCIONALNA ZNANJA

- izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti ter usposobljenost za delo s slikovnimi zasloni

- znanje tujega jezika (angleščina)

- vozniški izpit B kategorije

 

DELOVNE NALOGE/ OPRAVILA

- zbiranje lokalnih novic z intervjuvanjem, preiskovanjem in opazovanjem, z udeležbo na javnih dogodkih, iskanjem zapisov, s pregledovanjem pisnega  gradiva ter z udeležbo na prireditvah

- priprava TV oddaj (snemanje dogodkov, intervjujev, tiskovnih konferenc, prireditev) in montaža le teh ter uvrstitev v naveden program

- celostna priprava mesečnih pregledov

- uvrstitev vseh ostalih - dokončanih oddaj, reklam, malih oglasov v oddajanje

- priprava video vsebin za spletni portal ali facebook stran

- priprava in objava video vsebin na spletnem portalu

- priprava in objava sporeda ePosavje TV

 - zbiranje, poročanje in komentiranje novic in trenutnega dogajanja za pripravo novic na televiziji in spletnih medijih

 - spremljanje, analiziranje in preverjanje točnosti novic in drugih besedil

 - intervjuvanje oseb na tiskovnih konferencah in ob drugih priložnostih

 - raziskovanje in poročanje o dogajanjih na strokovnih področjih

 - pisanje uvodnikov in komentarjev o aktualnih temah za spodbujanje javnega zanimanja in izražanja

 - zbiranje gradiv in propagandnega gradiva o podjetjih in drugih organizacijah za objavo v lokalnih medijih

 - spremljanje in pregled izdelkov pred objavo v medijih

- vzpostavitev skupnega arhiva studia ter skrb za urejanje arhiva podjetja

 - sodelovanje v projektnih skupinah

 - pravilno komuniciranje z javnostmi ter spletno komunikacijo na socialnih omrežjih

 - druga sorodna dela po navodilu nadrejenega, ki spadajo v to delovno področje


ORGANIZACIJSKE POVEZAVE IN KOMUNIKACIJE

- z direktorjem družbe

- z zaposlenimi, z javnostjo, z naročniki storitev,…

ODGOVORNOSTI

- za pravočasno in strokovno izvedeno delo,

- za delovna sredstva, ki jih uporablja pri svojem delu,

- za zagotavljanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu, protipožarne varnosti ter uporabo zaščitnih sredstev pri delu,

- za pozitivne komunikacijske odnose s sodelavci in uporabniki

storitev, s čimer se vzpostavlja ugled in urejenost poslovanja

podjetja,

- za spoštovanje predpisov, ki urejajo področje opravljanja dela,

- za varovanje podatkov, ki so z aktom družbe opredeljeni kot

poslovna skrivnost,
- za spoštovanje organizacijskih postopkov in navodil,

- za izvajanje nalog in doseganje ciljev.

 

Čas zaposlitve: Zaposlitev je za določen čas 6 mesecev

Rok za prijavo: 5 delovnih dni od objave oglasa

Datum objave: 26. 6. 2023

kostak krško
oglasna novica

Pridružite se nam