Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
27.05.2020
21:14
Brežice, oranje
Foto: ePosavje.com
V Brežicah zaključujejo javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2020.

Sofinanciranje investicij na področju kmetijstva v občini Brežice

BREŽICE Kot pravijo v Brežicah, bodo v tem letu za sofinanciranje 44 naložb in projektov v kmetijstvu namenili 100.000 evrov. S tem bodo omogočili izvedbo investicij v skupni vrednosti skoraj pol milijona evrov. Na Občini Brežice tudi v naslednjem letu načrtujejo objavo razpisa z enakimi razpisnimi pogoji, saj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podaljšalo strateške dokumente in trenutno veljavne programe pomoči kmetijstvu.

Prejeli 44 vlog za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo

Za izvedbo investicij v kmetijstvu skupaj 497.407,52 evrov

Kot pravijo na Občini Brežice, se je javni razpis, kjer so lahko zainteresirani zaradi epidemije oddajali vloge mesec dlje od prvotno določenega roka, zaključil s 44 prispelimi vlogami za namen naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo. Vse prispele vloge so izpolnjevale razpisane pogoje in so bile predložene razpisni komisiji v odločanje, ki je po pregledu vlog ugotovila, da so po vsebini in stroških vse prispele vloge upravičene do sofinanciranja. Tako bo občina v letu 2020 prijaviteljem sofinancirala stroške investicij v kmetijstvu višini dobrih 20 % in s tem omogočila izvedbo investicij v kmetijstvo v skupnem obsegu 497.407,52 evrov.

Za kaj bodo namenili največ sredstev?

"Največji delež investicij je namenjen izboljšanju splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje. Kmetje bodo tudi letos investirali v nakup novih traktorjev s 4x4 pogonom in dodatno opremo (lok, kabina), ki zagotavljajo varno obdelovanje kmetijskih površin. Investirali bodo še v nakupe vrtavkaste in krožne brane, prikolice, predsetvenikov, mulčarjev, nakladačev, sejalnice in trosilcev. S ciljem vzpostavitve in izboljšanja infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo bodo brežiški kmetje sredstva namenili za streho na kozolcu, zamenjavo kritino na hlevu, gradnjo stavbe za rejo živali in senika," še dodajajo na Občini Brežice.

V registru kmetijskih gospodarstev vpisanih več kot 3.000 kmetijskih gospodarstev

Obdelujejo 9.829 hektarjev kmetijskih zemljišč

Občina je poleg investicij razpisala tudi sredstva v višini 20.000 evrov za pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju, kjer pa bo končna odločitev komisije znana v naslednjem tednu (po 1. juniju). V registru kmetijskih gospodarstev (2020) je v občini Brežice sicer vpisanih dobrih 3.119 kmetijskih gospodarstev, ki obdelujejo 9.829 ha kmetijskih zemljišč. Od tega je največ njiv (4.883 ha), trajnih travnikov (3.724 ha), vinogradov (659 ha) in intenzivnih sadovnjakov (239 ha).

(bš)

brežice
video

Pridružite se nam