Skip to main content
V Posavju N/A° C Sobota, 20. april 2024
25.02.2021
08:59
Sončna elektrarna na pretočni akumulaciji HE Brežice
Grafika: ePosavje.com
Na seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetniki v ponedlejek sprejeli predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev sončne elektrarne ob pretočni akumulaciji HE Brežice.

Sončna elektrarna ob pretočni akumulaciji hidroelektrarne Brežice

BREŽICE V marcu 2020 je bila uspešno zaključena izgradnja sončne elektrarne na strehi poslovne stavbe družbe Hidroelektrarne ob spodnji Savi, sledi pa ji še izgradnja največje sončne elektrarne v Sloveniji, ki bo postavljena ob pretočni akumulaciji hidroelektrarne Brežice. Na seji Občinskega sveta Občine Brežice so sprejeli predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za njeno umestitev v prostor. Na Občini Brežice so januarja lani prejeli uradno pobudo investitorja Hidroelektrarne na spodnji Savi za umestitev sončne elektrarne v prostor.

Umestitev sončne elektrarne ob pretočni akumulaciji HE Brežice

Sončna elektrarna bo na desnem bregu reke Save

Na Občini Brežice so januarja lani prejeli uradno pobudo investitorja Hidroelektrarne na spodnji Savi za umestitev sončne elektrarne v prostor. Ta bo umeščena na desni breg reke Save, med gozdičkom in nasipom, tri kilometre gorvodno od hidroelektrarne. Gre za območje odlagališča sedimentov, v velikosti približno devet hektarjev, sončna elektrarna pa se bo razprostirala na šestih hektarjih. "Območje se sicer nahaja znotraj državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Brežice, vendar ta nima osnov, da bi v prostor lahko umestila sončno elektrarno. Je pa možnost, da lokalna skupnost z občinskim podrobnim prostorskim načrtom uredi tovrstne ureditve, sicer s soglasjem vlade," nam razloži vodja Oddelka za prostor na Občini Brežice mag. Urška Klenovšek.

Na javni razgrnitvi načrta pripomb ni bilo

Na Občini Brežice so na pobudnikovo željo pristopili k sprejemanju občinskega podrobnega prostorskega načrta. "Prejeli smo tudi soglasje vlade, tako kot določa zakonodaja, izvedli smo postopek po zakonu, prav tako javno razgrnitev." Na javni razgrnitvi ni bilo pripomb, dodaja Klenovškova, predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu pa so sprejeli tudi na seji Občinskega sveta Občine Brežice.

Sončna elektrarna na pretočni akumulaciji HE Brežice

Sončna elektrarna bo priključena v obstoječo hidroelektrarno

Obravnavana bo kot četrti agregat Hidroelektrarne Brežice

Kot pojasnjuje vodja projekta Marko Kenig, bo največja sončna elektrarna v državi z nazivno močjo 6 MW preko kablovoda priključena v obstoječo hidroelektrarno in obravnavana kot četrti agregat Hidroelektrarne Brežice. "Sama bližina sončne elektrarne ob hidroelektrarni Brežice omogoča, da bo sončna elektrarna priključena v samo hidroelektrarno Brežice in bo preko stikališča omogočala prenos električne energije na 110 kV omrežje."

Obratovanje sončne elektrarne predvidevajo v prvi polovici naslednjega leta

Vse aktivnosti v zvezi s postavitvijo sončne elektrarne potekajo skladno s terminskim planom, še dodaja Kenig. V prvi polovici letošnjega leta poteka pridobitev dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, v drugi polovici leta pa pričakujejo, da bodo pričeli z razpisi za dobavo opreme. "Predvideno je, da bo sončna elektrarna pričela z obratovanjem v prvi polovici leta 2022."

Podobne elektrarne načrtujejo tudi ob že zgrajenih hidroelektrarnah

Ocenjena vrednost projekta znaša 4,2 milijona evrov, zanj pa bodo pridobili 20 odstotkov nepovratnih sredstev. V družbi HESS v prihodnje načrtujejo postavitev sončnih elektrarn tudi ob že zgrajenih hidroelektrarnah ob Savi.

(eP)

hess
hidroelektrarne
brežice
video
posavski tednik

Pridružite se nam

Novice iz Posavja