Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
28.01.2021
12:17
Stane Rožman, predsednik uprave NEK
Foto: arhiv ePosavje
Predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško (NEK) Stane Rožman je prejel priznanje Združenja Manager za življenjsko delo na področju menedžmenta za leto 2020.

Priznanje Združenja Manager za življenjsko delo

KRŠKO Stane Rožman je z Nuklearno elektrarno Krško povezan več kot 43 let, elektrarno vodi dobrih 32 let in jo je v tem času popeljal med deset najbolje ocenjenih jedrskih elektrarn v Evropi, so navedli v obrazložitvi.

"Osredotočen na uresničevanje vizije, da je NEK zgled jedrske varnosti in poslovne odličnosti"

"Z izjemno ekipo mu je uspelo prvo in edino jedrsko elektrarno v Sloveniji posodobiti in podaljšati njeno življenjsko dobo za dve desetletji, do leta 2043, ter za 10 odstotkov povečati njeno moč. Nuklearo elektrarno danes odlikujejo dobri poslovni rezultati, razvojna in trajnostna naravnanost, predvsem pa visoka raven jedrske varnosti. Po Rožmanovih besedah bi prenesla potres devete stopnje po Richterju," pravijo v združenju.

Na globalni ravni in tudi v negotovih časih

V združenju pravijo, da je bil Rožman ves čas vodenja družbe osredotočen na uresničevanje vizije, da je NEK zgled jedrske varnosti in poslovne odličnosti na globalni ravni, tudi v negotovih časih, kot je bilo obdobje po osamosvojitvi Slovenije, ko nihče ni vedel, kakšna bo prihodnost elektrarne. Sledila je mednarodna presoja njenega delovanja in odločitev vlade, da nadaljuje z obratovanjem. Drugo turbulentno obdobje v Rožmanovi karieri je bilo po prekinitvi partnerskega odnosa s Hrvaško, ki je bil ponovno vzpostavljen z meddržavno pogodbo leta 2003. Danes sta lastnici Neka družbi GEN energija in Hrvatska elektroprivreda.

Združenje Manager: "Verjame v prihodnost jedrske energije v Krškem"

"Rožman je ponosen, da je Nek danes profitni center elektrogospodarstva Slovenije in Hrvaške ter hkrati tudi center intelektualnega razvoja v Posavju, kar jim zagotavlja izjemno kakovosten kader," pravijo v Združenju Manager. V podjetju velik poudarek dajejo varnosti, zdravju in izobraževanju zaposlenih, zato je delo v Neku tudi stvar prestiža, po navedbah združenja pravi Rožman. Na ta način raste tudi okolje, je prepričan. Zanj je sprejemljivost v okolju in skrb zanj ena od prioritet. "Tudi zato je v domačem okolju izjemno spoštovan in aktiven, med drugim je bil tudi eden od podpornikov ustanovitve Fakultete za energetiko Krško. Verjame v prihodnost jedrske energije v Krškem, ki jo uvršča med čiste vire energije. Trenutno je eden njegovih glavnih ciljev nadaljevati z nadgradnjo varnosti," so navedli.

Rožman 19. prejemnik priznanja za življenjsko delo na področju menedžmenta Združenja Manager

Stane Rožman je postal 19. prejemnik priznanja za življenjsko delo na področju menedžmenta. Dosedanji prejemniki priznanja za življenjsko delo so Jože Mermal, Bogomir Strašek, Jožica Rejec, Aleš Mižigoj, Cvetana Rijavec, Danica Purg, Stojan Petrič, Cvetka Selšek, Niko Kač, Milan Matos, Zlatko Kavčič, Tone Turnšek, Tone Krašovec, Bruno Korelič, Miloš Kovačič, Jože Stanič, Janko Kosmina in Marjan Prelc.

(bš)

nuklearna elektrarna krško
krško

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja