Skip to main content
Sobota, 9. december 2023
15.12.2022
18:14
ARAO, odlagališče v Vrbini
Foto: ePosavje.com
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Dolgoročnemu programu dela ARAO - Agencije za radioaktivne odpadke za obdobje 2023-2027.

Potrdili dolgoročni program dela ARAO

Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) kot izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki pripravlja dolgoročne programe dela zavoda na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke. Kot pravijo v sporočilu, dolgoročni program pripravlja vsake tri leta za obdobje petih let in je podlaga za določitev časovno razmejenih finančnih sredstev in financiranje dejavnosti. "Dolgoročni program dela mora upoštevati strategije in cilje iz nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki (RAO) in izrabljenim gorivom (IG)," dodajajo v sporočilu.

krško
agencija za radioaktivne odpadke
energetika

Pridružite se nam