Skip to main content
Petek, 1. december 2023
18.09.2020
17:04
Grafika: HESS
Z Ministrstva za okolje in prostor (MOP) so nevladne organizacije pozvali k priglasitvi stranske udeležbe v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno Mokrice.

Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za HE Mokrice

Z ministrstva so pozvali 69 nevladnih organizacij

LJUBLJANA Tako z Ministrstva za okolje in prostor pozivajo nevladne organizacije s statusom javne organizacije, "ki delujejo v javno korist, bodisi po Zakonu o varstvu okolja bodisi po Zakonu o ohranjanju narave, da pisno priglasijo udeležbo v postopku pridobvanja gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno Mokrice." V začetku septembra so tako pozvali vseh 45 nevladnih organizacij s statusom po Zakonu o ohranjanju narave in vseh 24 nevladnih organizacij s statusom po Zakonu o varstvu okolja, da so pisno priglasili udeležbo v postopku.

"Integralni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja prekinjen"

Junija 2020 so tako v družbi HESS, d.o.o v imenu investitorjev na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, junija 2020 vložili zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja. Kot pravijo na Ministrstvu za okolje in prostor, "dopolnjeno poročilo o vplivih na okolje in Presoja sprejemljivosti na varovana območja kažeta, da je vpliv na nekatere ribje vrste bistven D, kar pomeni da vpliv ni mogoče omiliti z omilitvenimi ukrepi do te mere, da postane sprejemljiv, ampak so zanj potrebni izravnalni ukrepi, ki pa se lahko določijo le v posebnem postopku Presoje prevlade javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. Zaradi omenjenega je predlagana javna korist energetike nad javno koristjo ohranjanja narave. Do razrešitve predhodnega vprašanja, ali se javna korist odobri ali ne, je integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja prekinjen." Tako se bo integralni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja nadaljeval po razrešitvi predhodnega vprašanja, o čemer bodo obvestili javnost z javno objavo dokumentacije.

Postopek Prevlade druge javne koristi na javno koristjo ohranjanja narave

"MOP, Direktorat za okolje,vodi postopek Prevlade druge javne koristi na javno koristjo ohranjanja narave, pri čemer pridobiva strokovna mnenja. Stransko udeležbo lahko priglasi vsaka nevladna organizacija, ki za to, ali po Zakonu o varstvu okolja ali po Zakonu o ohranjanju narave, izkaže pravni interes," dodajajo v sporočilu.

(eP)

brežice
hidroelektrarne

Pridružite se nam

Novice iz Posavja