Skip to main content
Ponedeljek, 26. februar 2024
13.01.2024
06:30
Shutterstock
Občina Brežice z aktivnim pristopom k reševanju problematike brezposelnosti v lokalni skupnosti nadaljuje s podporo programu javnih del. Letos bo občina za izvajanje teh namenila 120.000 evrov.

Ta finančna injekcija bo omogočila sofinanciranje plač udeležencev javnih del, s čimer se predvideva zaposlitev približno 15 oseb v javnih zavodih in nevladnih organizacijah. Poudarek bo na socializaciji in aktivaciji brezposelnih, razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju nove zaposlitve, še posebej v luči povišanja minimalne plače in drugih dodatkov.

Programi javnih del, ki jih sofinancira Občina Brežice, segajo na različna področja - od kmetijstva, vzgoje in izobraževanja, do športa, okolja, kulture in socialnega varstva. Udeleženci teh programov nudijo dragoceno pomoč v lokalni skupnosti, kot je učna pomoč, socialno vključevanje ranljivih skupin, podpora starejšim in invalidom ter urejanje javnih površin.

Občina Brežice sofinancira programe javnih del izvajalcem, ki so na podlagi izraženega javnega interesa občine uspešni na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje in zaprosijo občino za sofinanciranje preostalega deleža stroškov izvajanja programa javnih del (občina zagotavlja cca 40% oziroma 5%, zavod pa 60% oziroma 95%). V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost invalidi in dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot 2 leti neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje RS Občina Brežice sofinancira stroške plač, pri čemer so izvajalci javnih del deležni sredstev občine. Med izvajalci v letošnjem letu najdemo OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, CSD Posavje, JP Komunala Brežice, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, ZPTM Brežice, Vrtec Mavrica Brežice, OZARA Slovenija - Brežice, Splošna Bolnišnica Brežice in Zdravstveni dom Brežice. 

Z namenom razširitve programa so v letu 2024 predvidena sredstva za dodatne zaposlitve, s čimer Občina Brežice izkazuje svojo zavezanost k izboljšanju kvalitete življenja svojih občanov in občank.

javna sredstva
občina brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja