Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
03.11.2023
08:54
Foto: Občina Brežice
Župan Občine Brežice Ivan Molan, je ob dnevu odprtih vrat brežiškega Centra za krepitev zdravja, podpisal pismo o nameri za vključitev Občine Brežice v Mrežo zdravih mest.

Spodbujanje bolj zdravega življenjskega sloga

Zadnji četrtek v mesecu oktobru je v Centru za krepitev zdravja Brežice potekal dan odprtih vrat s številnimi preventivnimi aktivnostmi, meritvami in slovenskih tradicionalnim zajtrkom za občanke in občane. Osrednji del dneva pa je bila slovesnost ob podpisu namere za vključitev Občine Brežice v Mrežo zdravih mest, s katero se je Občina zavezala k spodbujanju bolj zdravega in trajnostnega življenjskega sloga. Program Zdravih Mest omogoča lokalnim skupnostim, da sprejemajo proaktivne ukrepe in postanejo zgled drugim, kako izboljšati kakovost življenja v njihovem mestu oziroma občini.

Zdrava mesta so dolgoročen mednarodni program, ki deluje že več kot tri desetletja in je zaživel pod okriljem Regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za Evropo, ki ima v lokalnih okoljih enkratno in neponovljivo vlogo. Pospešuje novosti in spremembe v lokalni zdravstveni politiki, zagovarja nove pristope k družbenemu zdravju. V Evropsko mrežo zdravih mest se je uspelo vključiti čez 1400 občin, preko 30 nacionalnih mrež. Leta 1989 se je v program vključila tudi Slovenija in v VII. fazi sledi smernicam Svetovne zdravstvene organizacije v Slovenski mreži zdravih mest s 37 občinami članicami, odslej tudi z novo članico – Občino Brežice.

Fotogalerija (Foto: Občina Brežice):

Župan Občine Brežice Ivan Molan je ob tem povedal, da si Občina Brežice že dolgo prizadeva, da bi bili njeni občani zdravi in da bi bile Brežice zdravo mesto, ter da podpis listine predstavlja zgolj formalnost, ki nakazuje na dejavnosti in vlaganja, ki jih Občina Brežice že nekaj let redno izvaja.  ''To bo tudi bolj čvrsta zaveza, ki bo omogočala lažjo sledljivost tistega, kar seveda moramo še narediti,'' je povedal župan in poudaril pomen zdravega okolja, v katerem živimo.

Občina Brežice redno investira tudi v športne objekte in rekreacijske parke in s tem spodbuja zdrav življenjski slog, gradijo se kolesarske steze ipd. Pomemben je tudi turizem, ki je povezan z zdravim načinom življenja v zeleni destinaciji. ''Želimo si, da živimo v prijetnem, zelenem in zdravem okolju'', zato je še kako pomembno sodelovati z raznoraznimi inštitucijami. Veseli me tudi, da nam je uspelo dograditi zdravstveni dom in vzpostaviti Center za krepitev zdravja,'' je še ob zaključku nagovora povedal župan Ivan Molan.

Direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević pa je ob podpisu navedel nekaj statističnih dejstev, ki jih beležijo v brežiški občini, kar zadeva zdravje prebivalstva. ''Pristop občine k tej pobudi ima po eni strani simbolni pomen, po drugi strani pa tudi zelo praktičen; če se ozremo na kazalnike zdravja v naši občini, vidimo, da imamo prostor za izboljšave,'' je poudaril Levojević in izpostavil področja, na katerih moramo v brežiški občini v prihodnje še posebej posvetiti pozornost. ''Upam, da bomo s podpisom namere oz. pobude lahko spreobrnili trend in prišli vsaj v slovensko povprečje z nekaterimi aktivnostmi, ki se v naši občini že izvajajo,'' je še dodal direktor in naštel možnosti za športno udejstvovanje in zdrav življenjski slog tako odraslih kot otrok v občini Brežice.

Program ob podpisu listine so sooblikovali učenke in učenci OŠ Brežice pod mentorstvom Tjaše Kramar in Stanke Koren ter mažoretke Športnega društva mažoretke Dobova.

brežice
center za krepitev zdravja brežice
zdravstveni dom brežice

Pridružite se nam