Skip to main content
Sobota, 13. april 2024
17.03.2024
11:30
Foto: Policija
Policija je v sodelovanju s hrvaško policijo v dneh med 13. in 15. marcema 2024 izvedla skupni poostreni nadzor državne meje med Slovenijo in Hrvaško.

Pri preprečevanju in odkrivanju nedovoljenih migracij je nujno povezovanje s sosednjimi državami, zato so v sodelovanju s hrvaško policijo v dneh od 13. do 15. marca 2024 izvedli skupni poostreni nadzor državne meje med Slovenijo in Hrvaško. Pri tem smo se osredotočili na tiste dele meje, kjer je največ nedovoljenih prehodov. Letos smo namreč v Sloveniji obravnavali že več kot 7.850 državljanov tretjih držav, ki so nezakonito prečkali mejo.

Nadzor in njegove rezultate je v petek, 15. marca 2024, podrobneje predstavil mag. Peter Skerbiš, vodja Sektorja mejne policije na Generalni policijski upravi. "Od srede do vključno petka je potekal usklajen poostreni nadzor meje med Slovenijo in Hrvaško s ciljem preprečevanja in odkrivanja nedovoljenega prehajanja notranje schengenske meje," je povedal Skerbiš.

Policiji Slovenije in Hrvaške sta predhodno uskladili operativne načrte, po katerih poteka nadzor, s poudarkom na tistih delih meje, ki pomenijo povečano tveganje za nedovoljene migracije. Tako je poostreni nadzor osredotočen predvsem na območja policijskih uprav Novo mesto, Koper in Ljubljana. Letos smo v Sloveniji zaradi nedovoljenega prehoda notranjih meja skupno obravnavali že več kot 7.850 državljanov tretjih držav.

V poostrenem nadzoru sodelujeta tudi obe specializirani enoti za nadzor državne meje, katerih policisti so še posebej usposobljeni za odkrivanje čezmejne kriminalitete. Slovenski policisti na hrvaški strani sodelujejo v obliki mešanih patrulj. Mešane patrulje se izvajajo tudi na slovenski strani. Gre za usklajeno delo obeh mejnih policij.

Slovenska policija je v času poostrenega nadzora doslej odkrila 127 migrantov, ki so prišli iz Hrvaške. Prednjačijo državljani Sirije, Afganistana, Maroka in Bangladeša. Odkrila je tudi štiri tihotapce migrantov (dva iz Ukrajine, enega iz Romunije in enega iz Srbije). Hrvaška policija je na meji s Slovenijo, kjer delujejo skupne mešane patrulje, v zadnjih dveh dneh odkrila 172 migrantov in tri tihotapce migrantov, na preostalih območjih pa še dodatnih šest tihotapcev.

Običajno je sicer več migrantov prijetih na slovenski strani meje, z napotitvijo dodatnih policistov hrvaške policije na mejo s Slovenijo in mešanih patrulj s slovenskimi policisti pa se je učinkovitost dela še povečala, tako da s skupnim delom migrante in tihotapce odkrijemo, še preden ti nedovoljeno vstopijo v Slovenijo.

S skupnim poostrenim nadzorom, ki se izvaja na obeh straneh meje, povečujemo sposobnost odkrivanja nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete, na kar kažejo tudi operativni rezultati. V policiji si prizadevamo za povezovanje s sosednjimi državami in širše, saj je skupni pristop nujno potreben pri upravljanju migracij.

Tihotapljenje ljudi – statistični podatki

V letu 2023 je policija obravnavala 479 primerov (242 v enakem obdobju v letu 2022), v katerih je bilo prijetih 557 tihotapcev ljudi (548 tujcev in devet slovenskih državljanov) s 3.280 nezakonitimi migranti. Za 514 tihotapcev je bil odrejen pripor. V letu 2024 je bilo do 1. marca obravnavanih 121 primerov (27 v enakem obdobju lani), v katerih je bilo prijetih 137 tihotapcev ljudi (135 tujcev in dva slovenska državljana) s 757 nezakonitimi migranti.

policija
državna meja
migranti

Pridružite se nam

Poglejte tudi