Skip to main content
Nedelja, 24. september 2023
12.09.2023
10:02
Tilen Žbona, Galerija Krško
Foto: Boštjan Pucelj
V torek, 12. septembra 2023, ob 18. uri bo v Galeriji Krško potekalo odprtje razstave Neizpovedane zgodbe / Stories Untold umetnika Tilna Žbone.

Tilen Žbona z razstavo Neizpovedane zgodbe / Stories untold 

Umetnik se bo predstavil z novo serijo slik, ki so slikarske izpeljanke slogov supermatizma in arte povera ter figuralike v prepletu s sodobno interpretacijo. Likovna dela se kažejo kot dokument časa in volje posameznika po ustvarjanju in miselnem obvladovanju akta upodabljanja v času močne vpetosti tehnologije v družbene interakcije. Iz besedila kustosinje Nine Sotelšek: »Žbona svoje delo udejanja v različnih umetniških medijih. Več let je raziskoval novomedijske prakse, ki jih nikoli ni opustil 1 , z novim ciklom se je le vrnil k svojemu rudimentarnemu izraznemu mediju – klasični sliki, ki jo poskuša prevesti v sodoben likovni jezik. K slikanju pristopa z metjejsko suverenostjo in koncipacijo podobe, ki, z njegovimi besedami, »predstavlja misli, ki se porajajo skozi upodobljene – dobljene podobe, resnice –introspekcije, razčlenjevanje, razkrajanje fizioloških danosti, haptičnega doživljanja v navajanje na novo zgrajene resničnosti […]« 2 . Ob tem išče odgovore na vprašanja: kakšne so fiziološke, kognitivne in sociološke sposobnosti recepcije in apreciacije umetniškega dela? Kakšne so kulturno-moralne vrednote videnega in kako prehajajo na gledalca?«

Razstava: Neizpovedane zgodbe / Stories Untold

umetnik: Tilen Žbona
kustosinja: Nina Sotelšek
odprtje razstave: torek, 12. september 2023, ob 18. uri
Trajanje razstave: 12. september–30. oktober 2023

Biografija:

Tilen Žbona (1976, Koper) je leta 2001 diplomiral iz slikarstva pri profesorju Carlu Di Racu na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah. Leta 2007 je pred komisijo, ki so jo sestavljali red. prof. Srečo Dragan, prof. dr. Franc Solina in doc. dr. Janez Strehovec, uspešno zagovarjal magistrsko delo z naslovom Kodiranje in dekodiranje video dela ter s tem pridobil pravico do promocije za magistra umetnosti. Leta 2011 mu je senat Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani podelil priznanje pomembnih umetniških del na področju videa in novih medijev. Leta 2017 je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani zagovarjal doktorsko delo Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja v osnovni šoli (The Use of New Media within Spatial Design at Elementary School) in pred komisijo v sestavi izr. prof. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez, red. prof. dr. Borut Juvanec, red. prof. mag. Srečo Dragan, izr. prof. dr. Janez Vogrinc in red. prof. dr. Franc Solina pridobil naziv doktor znanosti na področju izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved. Od leta 2015 je izvoljen za člana Univerzitetnega umetniškega observatorija Rektorske konference Republike Slovenije (UUO RKRS). Trenutno dela kot izredni profesor na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Kulturni dom Krško

galerija krško
krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja