Skip to main content
V Posavju N/A° C Sreda, 17. april 2024
02.03.2024
15:43
Občina Sevnica
Proslava ob dnevu Civilne zaščite bo v ponedeljek, 4. marca 2024, ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

Na prvi marčevski dan obeležujemo mednarodni dan Civilne zaščite, ki ga v Sloveniji praznujemo od leta 1992. Dan je posvečen vsem, ki v naši državi skrbijo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in ki se v izrednih razmerah zavzeto posvečajo učinkovitemu ukrepanju. Namen dneva Civilne zaščite je tudi krepitev zavesti javnosti o pomembni vlogi pripadnikov struktur za zaščito in reševanje, ki se v sistem Civilne zaščite vključujejo tako na profesionalni kot tudi na prostovoljni ravni.

 

V organe Civilne zaščite so skladno z zakonodajo vključene poklicne, prostovoljne in druge reševalne službe, torej pripadniki enot gasilcev in policistov ter zdravstveni delavci, poleg njih pa tudi enote za prvo pomoč (prvi posredovalci), enote za prvo veterinarsko pomoč, enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito, informacijski ter logistični centri in drugi. Lokalne enote Civilne zaščite imajo svoje poveljnike in njihove namestnike. Poveljnik Civilne zaščite Občine Sevnica je Mitja Udovč, njegov namestnik pa sodelavec občinske uprave Borut Simončič, ki med drugim skrbi za koordinacijo številnih aktivnosti delovanja Civilne zaščite.

V letu 2023 je bila izvedena občinska gasilska vaja na Mali Jatni v Kladju pri Krmelju, na kateri je sodelovalo 150 pripadnikov služb zaščite in reševanja, poleg gasilcev iz 14-ih prostovoljnih društev so sodelovali še reševalna enota ZD Sevnica, policisti iz Policijske postaje Sevnica in Občina Sevnica.

Pripadniki služb zaščite in reševanja so se udeležili tudi preventivne akcije Skupaj na Lisco, v okviru katere so utrjevali znanje in veščine, potrebne za skupno, usklajeno in učinkovito delovanje reševalnih služb.

Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica je ob podpori Občine Sevnica in drugih donatorjev dogradilo garažo gasilskega doma, Občina Sevnica pa je uredila rekonstrukcijo uvoza na parkirne površine ob gasilskem domu. V letošnjem letu se namreč pričakuje dobava novega gasilskega vozila za reševanje iz višin in globin.

Občina Sevnica redno izkazuje podporo vsem reševalnim službam, vključenim v sistem Civilne zaščite, saj so ključnega pomena pri odzivu na izredne dogodke, naravne in druge nesreče. Priznanja za neprecenljiv prispevek k varnosti v lokalnem in regionalnem prostoru bodo podeljena na regijski proslavi ob dnevu Civilne zaščite, ki bo v ponedeljek, 4. marca 2024, ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica. Na dogodku se bomo poklonili zaslužnim pripadnikom sistema zaščite in reševanja in izrazili spoštovanje ter zahvalo za nesebično delo in predanost skupnemu cilju ohranjanja varnosti in blaginje v naši skupnosti.

Vir: Občina Sevnica

dan civilne zaščite
občina sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja