Skip to main content
Sobota, 13. april 2024
21.03.2024
07:00
Foto: Anton Hruševar
V nedeljo, 17. marca 2024, je Društvo sonček Posavje, v gostišču Senica na Senovem, izvedlo redni letni občni zbor, katerega se je udeležilo 106 članov.

Po izvolitvi delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika in verifikacijske komisije, je predsednica društva Nataša Solomun podala poročilo o delu društva za lansko leto.

V januarju in februarju smo pričeli s pripravo dokumentacije za razpise, poročila (FIHO in ZZZS) plan za delavnice, jezdenje, zdravstveno terapevtske kolonije, pohodništva itd. Iz poročila je bilo razvidno, da so bili cilji, v katerih sodeluje 166 članov, od tega 75 s cerebralno paralizo, izpeljani po planu, saj smo bili aktivni na vseh področjih katere smo si zastavili v lanskem letu.

Za intenzivno in kvalitetno delo z osebami s cerebralno paralizo in ostalimi motnjami v razvoju smo prejeli tudi velik znak Mestne občine Krško, prav tako pa je predsednica društva od Zveze Sonček prejela zlati znak Zveze Sonček.

Fotogalerija (Foto: Anton Hruševar):

Po finančnem poročilu in poročilu nadzornega odbora, je sledil plan za leto 2024. V letošnjem letu smo že izpeljali kolonijo, prav tako izvajamo ples na vozičkih, zvočne terapije z gongi, vadbo za gibalno ovirane in vse hodeče, jezdenje, predavanje za člane, v planu je izobraževanje, pridobivanje sredstev za delovanje društva, sodelovanje z zvezo in Občino ter sodelovati z ostalimi društvi in lokalnimi organizacijami. Naše delo in dosežke se bomo trudili redstavljati se v medijih še širši javnosti, pripraviti projekt »dostopne vode za vse«, izvajati pohodništvo, delavnico –velikonočni zajček, izvajati izlete, kostanjev piknik z motoristi, izvesti kolonije itd.

Cilji so zelo jasni – delovati v dobro članov in oseb z motnjami v razvoju ter s svojim programom ozaveščati širšo javnost in z dejanji spreminjati družbo, ki bo sprejemljiva za vse.

Anton Hruševar

društvo sonček posavje

Pridružite se nam

Novice iz Posavja