Skip to main content
V Posavju 5.8° C Petek, 3. december 2021
13.12.2019
11:24
10 let družinske terapije v Sevnici
Foto: Družinski inštitut Zaupanje
Pred približno 10 leti so na Družinskem inštitutu Zaupanje začeli z izvajanjem
terapevtske pomoči družinam, parom in posameznikom v različnih medosebnih
stiskah.

10 let družinske, partnerske in individualne terapije v Sevnici

SEVNICA Strokovno ozadje terapevtskega dela je v Sloveniji uveljavljen relacijski družinski model, v okviru katerega deluje v slovenskem prostoru že preko 40 centrov (več na zdt.si). S svojo znanstveno utemeljenostjo in prepričljivimi strokovnimi rezultati je relacijski družinski pristop postal uveljavljena oblika reševanja različnih čustvenih in medosebnih stisk. V sevniškem centru se je skozi poglobljen terapevtski proces podalo že preko 200 družin, parov in posameznikov, kar nakazuje, da se med prebivalci regije postopoma razblinjajo tudi predsodki glede sprejemanja tovrstne strokovne pomoči.

Relacijska družinska terapija je metoda psihosocialne oz. terapevtske pomoči, ki udeležencem pomaga ozaveščati globlje vzroke njihove medosebne oz. čustvene stiske. V rednih tedenskih enournih srečanjih člani družine, para oz. posamezniki spregovorijo o svojem doživljanju, čustvih in stiskah v medosebnih odnosih. Terapevtski proces je pot globljega spoznavanja sebe in ponudi novo izkušnjo doživljanja sebe v odnosih. Težave in stiske v odnosih skušajo terapevt in udeleženci osvetliti tudi skozi prizmo preteklih odnosov in življenjskih izkušenj, ki so posameznika oblikovali in zaznamovali. Ko posameznik znova prečuti in pregleda svojo življenjsko zgodbo, dobi globlji uvid v t.i. model odnosov, ki ga nosi s seboj. Z ozaveščanjem tega ponotranjenega modela pridobi sposobnost oz. novo možnost za spremembe v sedanjih odnosih, saj različne negativne izkušnje iz preteklosti postopoma začenjajo izgubljati skrito moč nad posameznikovimi odzivi, ravnanjem in čustvovanjem. Terapevtska soba postane tudi za družine in pare varen prostor deljenja doživljanja, o katerem v začaranem krogu konfliktov, razočaranj, različnih oblik zasvojenosti in podobno družinski člani pogosto ne uspejo spregovoriti brez strokovne pomoči.

Terapevtsko pomoč posamezniki, pari in družine najpogosteje poiščejo v trenutkih velike medosebne oz. čustvene stiske. Bodisi doživljajo odtujenost v partnerskem odnosu, različne čustvene in tesnobne motnje (npr. depresija, tesnoba, panični napadi …), čutijo, da različne oblike zasvojenosti uničujejo družinske odnose, se srečujejo s težavami pri vzgoji otrok, se borijo s posledicami prevar(e) v zakonskem odnosu, ali pa potrebujejo oporo oz. spremljanje po razvezi ali izgubi družinskega člana. V določenih primerih je psihoterapija najbolj ustrezen način reševanja stiske, včasih, ko gre za različne težje duševne motnje pa je potrebno predhodno ali pa sočasno psihiatrično zdravljenje, ki omogoči učinkovito terapevtsko obravnavo.

Vodja terapevtske ekipe in direktor družinskega inštituta, družinski terapevt Damijan Ganc, je avtor znanstvene monografije Izzivi očetovstva po ločitvi ter številnih strokovnih in znastvenih člankov, štirikrat pa je kot predsednik znanstvenega odbora sooblikoval tudi znanstveni kongres ZDT z mednarodno udeležbo. Za vstop v terapevtski proces je potrebno po predhodnem naročilu najprej opraviti svetovalni razgovor, na katerem terapevt ponudi prvi strokovni odziv in skupaj z uporabniki pripravi terapevtski načrt oz. svetuje glede možnih rešitev aktualne stiske. Uporabniki na uvodnem razgovoru tudi spoznajo način dela in se lahko na podlagi te izkušnje vključijo v terapevtski proces, ki običajno traja 3 mesece, enkrat tedensko po eno uro ob vnaprej dogovorjenem terminu. Individualna, zakonska in družinska terapija je samoplačniška storitev, določeno število ur terapevtskih storitev za socialno najbolj ogrožene prebivalce regije pa ob podpori dolgoletnega generalnega sponzorja programov inštituta, podjetja HESS, d.o.o., opravijo tudi brezplačno. Na inštitutu v okviru različnih programov nudijo tudi možnost vključevanja v različne brezplačne skupinske aktivnosti.

Vir: Družinski inštitut Zaupanje

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja