Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
26.05.2022
13:14
Krško, participativni proračun
Foto: arhiv ePosavje
Od 15. marca do 15. aprila 2022 so občanke in občani mestne občine Krško lahko oddali predloge za projekte v svoji krajevni skupnosti ali širše. Glasovanje bo potekalo med 6. in 13. junijem.

38 predlogov za projekte participativnega proračuna

KRŠKO Kot pravijo v Krškem, so na poziv za projekte prejeli 62 predlogov za različna območja. Predlagane projektne predloge je pregledala občinska uprava, dokončno pa je o tem presodila komisija. Glasovanje o izvedbi projektov, ki jih je predlagala komisija, bo potekalo na spletni strani Mestne občine Krško od 6. junija do vključno 13. junija 2022, svoj glas pa bodo občani lahko oddali tudi na glasovnicah v sprejemni pisarni Mestne občine Krško.

Projekte bodo izvedli v letu 2023

Po končanem glasovanju bodo izglasovane projekte predlagali v potrditev Občinskemu svetu Mestne občine Krško za proračunsko leto 2023.

Zapis dopolnjujemo.

O katerih predlaganih projektih za leto 2023 boste lahko glasovali od 6. do 13. junija 2022?

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno—Presladol

 • Postavitev družabnih iger, Rožno—Presladol, predlagatelj Uroš Prosenik
 • Prosti čas na igralih pri šoli, Brestanica, predlagateljica Martina Ivačič
 • Obnova pešpoti od brvi preko potoka do pokopališča v Brestanici, Brestanica, predlagateljica Monika Gabrič Simon
 • Ureditev pohodnih poti na Sremič in Grmado, Brestanica, predlagatelj Anton Zakšek
 • Nakup defibrilatorja, Brestanica, predlagatelj Anton Zakšek

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG—Sp. Libna, KS Zdole

 • Plezalna stena in motorična igrala, Zdole, predlagateljica Lilijana Omerzu
 • Defibrilator Kostanjek, Zdole, Gregor Ban
 • Ureditev poti s klopcami, koši in koši za pasje iztrebke na nasipu ob Savi Krško—Brežice, Spodnji Stari Grad-Spodnja Libna, predlagatelj Društvo Naturo
 • Prenova in posodobitev asfaltnega športnega igrišča v Športnem parku Spodnji Stari Grad, Spodnji Stari Grad-Spodnja Libna, predlagatelj ŠD Dolenja vas
 • Obnova vodovodnega vaškega korita, Zdole, predlagateljica Zdenka Beuc
 • Umiritev prometa Spodnja Libna, Spodnji Stari Grad—Spodnja Libna, predlagateljica Janja Rupret
 • Nadgradnja zunanjih motoričnih igral, Spodnji Stari Grad—Spodnja Libna, predlagatelj Aleksander Tomše

Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

 • Obnova vaškega vodnjaka Golek, Gora, predlagatelj Aleš Bizjak
 • Ureditev pešpoti, obnova vodnjaka in ureditev razgledne ploščadi na hribu Cavsar, Raka, predlagateljica Barbara Ulčnik Tomažin
 • Otroško igrišče v naselju Ravno, Raka, predlagateljica Ksenija Novak
 • Ureditev otroškega igrišča z igrali pri gasilskem domu na Gori, Gora, predlagatelj Martin Levičar
 • Obnova in ureditev izvira Dul v KS Veliki Trn, Veliki Trn, predlagatelj Društvo za ohranitev podeželja Veliki Trn
 • Defibrilator na Ravneh, Veliki Trn, predlagateljica Irena Janc

Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo

 • Nakup defibrilatorja, Senovo, Predlagateljica Barbara Smole
 • Postavitev lesene lope za orodje in rekvizite pri Kinološkem društvu Senovo, Senovo, predlagateljica Helena Požun
 • Varnostna ureditev strelišča Zakov, Senovo, predlagatelj Zvonko Glas
 • Igrala za večnamenski prostor pri gasilskem domu na Velikem Kamnu, Koprivnica, predlagateljica Manca Kostevc
 • Srečno, Knapi, Senovo, predlagateljica Stanka Petan - Ovsenik

Območje 5: KS mesta Krško

 • Zunanje fitnes naprave za vadbo, Krško, predlagateljica Tina Podbršček
 • Zamenjava prodajnih mest in »press« kontejnerjev na stadionu Matije Gubca, Krško, predlagateljica Marta Magiera Levičar
 • Motorična pot za otroke na prostoru OŠ Jurija Dalmatina Krško, Krško, predlagateljica Marija Meh

Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog

 • Sanacija in obnova vegetacije v Športnem parku na Gorici, Veliki Podlog, predlagatelj Žan Hočevar
 • Posodobitev otroškega igrišča in postavitev igral za najmlajše, Veliki Podlog, predlagateljica Maja Menič
 • Pokrita kolesarnica na parkirišču Križaj (Malo Mraševo), Podbočje, Ivanka Jurečič
 • Obnova ograje in otroških igral na Športnem parku Gmajna, Veliki Podlog, predlagatelj Robert Ostrelič
 • Zunanja plezalna stena, Podbočje, predlagatelj Matjaž Jurečič
 • Zaščita brežine nad igriščem v Šutni, Podbočje, predlagatelj Boštjan Burja

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje

 • Osvetlitev pešpoti, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Jože Olovec
 • Postavitev igral/motoričnega parka ob OŠ Leskovec pri Krškem, leskovec pri Krškem, predlagateljica Aleksandra Veličevič
 • Obnova vaškega vodnjaka in ureditev skupnega prostora za igro in druženje, Krško polje, predlagateljica Kristina Ogorevc Račič
 • Fitnes na prostem, Krško polje, predlagatelj Matjaž Račič
 • Postavitev kolesarnice, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Martina Arh
 • Ureditev regijske čebelarske učne poti, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Anton Urek

Za vsako območje po 30.000 evrov

Predsednik komisije za izvedbo participativnega proračuna Anton Petrovič je pojasnil, da je projektni predlog upravičen za uvrstitev na glasovanje, če ustreza kriterijem oz. merilom. Pod prvo točko, če prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju mestne občine Krško in če projekt krispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.

Sredstva za posamezna območja:

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno–Presladol do 30.000 €
Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole do 30.000 €
Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn do 30.000 €
Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo do 30.000 €
Območje 5: KS mesta Krško do 30.000 €
Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog do 30.000 €
Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje do 30.000 €
krško
participativni proračun

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja