Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
16.10.2021
09:16
Vrtec na Senovem je praznoval jubilejnih 50 let, zgodovina varstva in vzgoje predšolskih otrok na Senovem pa sega še mnogo let nazaj.

50 let vrtca na Senovem

Začetek leta 1971

SENOVO Začetki niso bili lahki. Področje predšolske dejavnosti se je v našem kraju izvajalo v neustreznih prostorih s skromno opremo. V Kroniki vrtca je zapisano, da je bil 10. oktober 1971 prav poseben dan za otroke, starše in zaposlene, saj so jih pričakali novi prostori, ki so bili svetli, tolpi in lepo opremljeni. Tudi igrišče je bilo opremljeno z igrali. Vključenih je bilo 58 otrok, vrtec je deloval v okviru OŠ XIV. divizije Senovo, katere ravnateljica je bila ga. Marija Kolar, pedagoško-organizacijski vodja vrtca pa ga. Marija Učakar.

Od leta 1978 je vrtec v okviru OŠ Senovo vodila ga. Olga Košir. 1. julija 1984 je bilo odprtje prizidka z dvema igralnicama. Pridobili smo tudi jaslični oddelek. Potrebe po varstvu so se večale in leta 1989 je bilo v vrtec vključenih 157 otrok, z dvema oddelkoma smo gostovali v prostorih OŠ Senovo. Leta 1995 je bilo 5 oddelkov v prostorih vrtca, en oddelek je gostoval v preurejenem prostoru stanovanja na Titovi cesti 98 nad pošto in kasneje tudi pod njo. Od leta 1995 in vse do upokojitve, leta 2013, je bila pedagoško-organizacijski vodja vrtca ga. Dragica Kolan, razen v šolskem letu 2002-2003, ko je pedagoško-organizacijsko delo v vrtcu opravljala ga. Nada Kozole. V 50-ih letih je bilo veliko sprememb in novih smernic na področju vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok; tudi naziv organizacijsko-pedagoški vodja se je v tem času spremenil v naziv pomočnik ravnatelja za vrtec. Od leta 1998 in vse do danes vodi vrtec v okviru OŠ XIV. divizije Senovo ravnatelj g. Vinko Hostar. Dela in naloge pomočnice ravnatelja za Enoto vrtec pa od leta 2014 uspešno opravlja ga. Katja Šribar.

Končno je prišel dan, ki smo ga vsi nestrpno pričakovali – Senovčani smo dobili nov vrtec. Ob vsem veselju in navdušenju so nas navdajali tudi mešani občutki, ki so vezani na slovo od starega vrtca, saj nas nanj vežejo mnogi spomini. Vrtec je kljub svoji majhnosti prostorov izžareval posebno toplino. V sebi nosi veliko spominov, smeha, solz, prvih otroških simpatij, dogodivščin in norčavih trenutkov. A na prihodnost zremo pozitivno in se veselimo sprememb.

Stari vrtec bo zagotovo oživel in nudil prijazne prostore drugim dejavnostim, kjer se bodo stkali novi spomini in tlakovale nove poti. Na tem mestu gre zahvala vsem, ki ste v preteklih 50-ih letih skrbeli za otroke vrtca ter ste s strokovnim delom in pozitivnim odnosom do predšolske vzgoje prispevali k razvoju in kakovostni rasti življenja in dela vrtca. Velika hvala staršem, ki ste z zaupanjem in sodelovanjem omogočili uspešno oblikovanje osebnosti predšolskih otrok. Strokovne delavke vrtca bomo v novem vrtcu z odgovornim, strokovnim in složnim delom, ki izhaja iz ljubezni do otrok, skupaj z otroki ustvarjale nove spomine, iskale boljše poti in sledile sanjam najmlajših; otroška domišljija ne pozna meja.

Mojca Gorenc, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok

senovo

Pridružite se nam