Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
04.03.2020
13:44
Gasilci Senuše
Foto: Jože Brodnik
Zadnjo soboto februarja je svoje redno letno srečanje izvedlo Prostovoljno gasilsko društvo Senuše, na katerem se je zbralo dobrih petdeset članov vseh kategorij.

64. občni zbor PGD Senuše

KRŠKO Po uvodnem pozdravu predsednika PGD Senuše, Stanka Mavsarja, je bilo izvoljeno delovno predsedstvo v sestavi Žiga Mavsar (član), Damjan Mežič (član) in Vinko Tomažin (predsednik) ter Doroteja Jazbec (zapisnikarica).

Iz poročila poveljnika Damjana Kerina kot tudi poročila predsednika je bilo razvidno, da senuški gasilci niso počivali: v mali garaži so namreč vgradili enajst novih garderobne omare za intervencijske obleke in za dihalne aparate ter polico s polnilci za radijske postaje in svetilke, v večnamenski dvorani pa je nova pridobitev – kuhinja. Velika garaža ima nove estrihe, garaža za GVM-1 nova dvižna vrata, obnovljena pa je bila tudi električna napeljava in osvežene stene preko izvedenih pleskarskih del. V lanskem letu je PGD Senuše zabeležilo šest intervencij, vse v romskem naselju Rimš, kjer je potekalo gašenje podrasti ter romskih barak in poslopij. Prvič so se senuški gasilci udeležili tekmovanja Mini Fire Combat v Zabukovju nad Sevnico, na tekmovanju z avtocisterno na Skopicah pa osvojili odlično prvo mesto in prehodni pokal. Društvo je lani pridobilo sedem novih gasilskih pripravnikov, potrdila so v prvem delu prejeli Žiga Avsec, Žiga Mavsar in Jan Kozole. Poročilo o delu z gasilsko mladino je podala Natalija Brodnik, o finančnem poslovanju je nekaj osnovnih postavk iz naslova prihodkov in odhodkov nanizal blagajnik Uroš Janc, o aktivnostih gasilk pa Stanka Zorko. Po besedah Jožeta Tomažina je nadzorni odbor PGD Senuše ob pregledu dokumentacije ugotovil, da je bilo poslovanje korektno in transparentno.

Fotogalerija (Foto: Jože Brodnik):

Kot so predhodno na seji upravnega odbora 30. januarja letos potrdili, so bila podeljena priznanja za 10-letno aktivno delo v gasilski organizaciji, katera so prejeli Žiga Javornik, Metka Mavsar, Stanislav Levičar in Teja Kranjčevič, priznanje za 40-letno aktivno delo v gasilski organizaciji pa sta prejela Jože Brodnik in Franc Pompe. V čin višji gasilec I. stopnje so napredovali Renata Kerin, Anica Kerin, Jožica Bučar, Jože Bučar, Branko Lekše, Alenka Tomažin, Peter Tomažin ml., Vinko Tomažin in Ivan Žabkar. Razglašeni so bili tudi novi člani PGD Senuše: Urška Kerin, Barbara Kiren in Damjan Zorko. Društvo je ob tej priložnosti podelilo tudi dve društveni priznanji, prejela sta ga Jan Kozole za prispevek društvu pri izvedbi elektroinstalaterskih del v novi garaži in Martin Kerin za izjemno uspešno delo ter za zasluge in prispevek k razvoju gasilstva, zaščite in reševanja.

V zaključnem delu so imeli besedo gostje. Najbolj izčrpen je bil predstavnik Gasilske zveze Krško Sandi Lekše, ki se je oprl na spremembo kategorizacij, aktualna razpisa za prostovoljna gasilska društva v tem letu, zdravniške preglede, ki po novem veljajo (ob bistveno nespremenjenem zdravstvenem stanju) vse do 65. leta starosti in postopke nabavljanja gasilskih vozil. Zbrane so pozdravili še predsednik KS Senuše Jože Tomažin ter predstavnika sosednjih PGD Smednik in PGD Raka. Druženje se je sklenilo s pogostitvijo v znamenju veselega vzdušja.

Doroteja Jazbec
foto: Jože Brodnik

krško
gasilci

Pridružite se nam