Skip to main content
Petek, 22. september 2023
08.10.2019
20:37
Foto: Ansat TV
Občina Krško nadaljuje z aktivnostmi za izgradnjo novega objekta in rekonstrukcijo obstoječega samostana za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško, trenutno potekajo arheološka izkopavanja.

Arheološke raziskave na prostoru novega prizidka knjižnici

Dela potekajo že tri tedne

KRŠKO Potem ko je v lanskem letu potekal postopek sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje ter izdelava projektne dokumentacije, so se konec septembra na območju, kjer bo stal nov prizidek knjižnice, začela arheološka izkopavanja. "Dela pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine izvaja podjetje PJP iz Slovenske Bistrice. Sama dela so bila na podlagi javnega razpisa naročena in so v vrednosti 155.000 evrov z davkom," pove vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Krško Andrej Sluga.

"Prišli smo do leta 1800"

Arheološka izkopavanja po besedah Primoža Predana iz podjetja PJP zaenkrat nekih večjih odkritij niso prinesla."V približno treh tednih od začetka del na tem območju smo prišli do leta 1800, plus – minus 50 let. Odstranili smo ornico in odkrivamo zadeve, ki se nahajajo na tej starosti, na tej globini. Namen imamo izkopati še vsaj en meter globoko, da pridemo do mnogo starejših zadev, ki jih pričakujemo. Odkrili smo jih s sondiranjem – to so prazgodovinske stvari."

Priprava terena za gradnjo temeljne plošče

Istočasno z arheološkimi izkopavanji bo pripravljen teren za gradnjo temeljne plošče za prizidek. Kot dodaja Sluga, ima izvajalec arheoloških izkopavanj v obsegu del predviden tudi odvoz zemljine na deponijo, da ne prihaja do nepotrebnih podvajanj, premikov zemlje. "Tako bo teren pripravljen za gradbinca, ki ga bomo z razpisom začeli izbirati predvidoma že v oktobru, zato da bo potem do pomladi tudi izbran in v naslednjem letu tudi začel z deli."

Začetek izgradnje novega objekta v naslednjem letu

Naložba izgradnje novega objekta oz. prizidka v skupni izmeri 1675 kvadratnih metrov in rekonstrukcije dela samostana ter obstoječih prostorov knjižnice v izmeri 1011 kvadratnih metrov bo zajemala dva sklopa. Prvi zajema dvoetažni objekt z zeleno streho in vso potrebno opremo na lokaciji, kjer trenutno potekajo arheološka izkopavanja, drugi pa prenovo samostanskega dela in povezavo obeh objektov. "Začetek del za prvi sklop, za katerega je gradbeno dovoljenje že pridobljeno, gre torej za prizidek, načrtujemo v naslednjem letu, zaključek pa je predviden v letu 2021. Sicer je potek del odvisen od finančne dinamike in zagotovljenih sredstev v proračunu."

Del sredstev iz javnega poziva EKO sklada

Za drugi sklop naložbe je trenutno v izdelavi projektna dokumentacija. "Najprej bo pa sam obseg del treba prilagoditi finančnim zmožnostim in pridobljenim cenam za prvo fazo, za prizidek. Prva faza je sicer ocenjena na 5,3 milijona evrov, rekonstrukcija samostana pa na 1,1 milijona evrov," sklene Sluga. Del sredstev je za naložbo zagotovljen iz sredstev Javnega poziva za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergetske stavbe za sofinanciranje, ki ga je v letošnjem letu objavil EKO sklad. Občina je s tega naslova pridobila dobrih 380 tisoč nepovratnih sredstev.

Ansat TV

krško
valvasorjeva knjižnica krško
fotogalerija
posavski tednik
ansat tv
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja