Skip to main content
V Posavju 8.6° C Ponedeljek, 25. oktober 2021
11.03.2021
19:23
Foto: dr. Janko Božič
V brežiški občini bodo v letošnjem letu namenili več sredstev za vzpodbude v kmetijstvu.

Rok za prijavo na razpis je 9. april

BREŽICE Tako bodo 143.000 evrov proračunskih sredstev namenili za sofinanciranje ukrepov. Za posodabljanje kmetijskih gospodarstev in naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo bo na voljo 120.000 evrov, za pomoč pri zagotavljanju tehnične podpore v kmetijstvu za delovanje društev bo na razpolago 20.000 evrov, za ekološko kmetijstvo pa 3.000 evrov). Rok za prijavo na razpis je do vključno petka, 9. aprila 2021.

Meteorološke postaje za vinogradniška in sadjarska društva

Kot je dejal namestnik vodje Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Roman Matjašič, bodo nadaljevali s trendom ekološkega osveščanja kmetovalcev, zato bo s sofinanciranjem spodbujala nakup avtomatskih meteoroloških postaj za vinogradniška in sadjarska društva. Avtomatske meteorološke postaje pridobivajo podatke, ki so osnova za izračun verjetnosti pojava določenih bolezni rastlin. S tem pa omogočajo bolj natančno določeno nanašanje zaščitnih sredstev za zatiranje bolezni v vinogradih in sadovnjakih in s tem pomembno prispevajo k zmanjšanju števila škropljenj oz. k zmanjšanju uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

Sofinancirali bodo tudi nakup avtomatskih čebelarsih tehtnic

So pa v Brežicah podprli tudi pobudo Čebelarske zveze Slovenije, ki se ji je pridružila občinska čebelarska zveza. Na javni razpis za namen tehnične podpore se lahko prijavijo čebelarska društva z vlogo za sofinanciranje nakupa avtomatskih čebelarskih tehtnic oz. merilne postaje za nadzor medenja z avtomatsko vremensko postajo.

Več informacij na občinski spletni strani

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2021 so 5. marca 2021 objavili v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Brežice v rubriki Razpisi. "Razpisna dokumentacija in razpisni pogoji so od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljivi na spletni strani občine," dodajajo v Brežicah.

(eP)

brežice
video
kmetijstvo

Pridružite se nam

Novice iz Posavja