Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
26.06.2023
11:42
Foto: ePosavje
Ob dnevu državnosti se je Sevnica spomnila pomembnih trenutkov v zgodovini Slovenije. Poudarjena je bila vloga svobode, enakosti in samostojnosti v oblikovanju naše prihodnosti.

Otvoritveni nagovor župana in slavnostnega govornika

Na slovesnosti v Kulturni dvorani Sevnica ob dnevu državnosti so navzoče nagovorili župan Srečko Ocvirk in slavnostni govornik prof. dr. Andrej Sotlar, prodekan za kakovost in razvoj na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Poudarjeni so bili pomen svobode, enakosti, samostojnosti in suverenosti, ter vzajemno spoštovanje in solidarnost, še posebej v težkih časih.

Plebiscit 1990 in rojstvo Slovenije

Prof. dr. Andrej Sotlar je obudil spomin na velike zgodovinske dogodke, kot je rojstvo slovenske države pred 32 leti in njen prehod skozi prelomnice naše zgodovine. Govoril je o plebiscitu iz leta 1990, na katerem so prebivalci Slovenije jasno izrazilo željo za samostojno in neodvisno državo. Ta zaveza je pripeljala do razorožitve Jugoslavije in ustanovitve nove države Slovenije.

Sotlar je prav tako obudil spomine na desetdnevno vojno za Slovenijo, poudaril pomen tega obdobja in opozoril na neprimernost zmanjševanja ali poviševanja njegovega pomena. Izpostavil je, da je bila Slovenija uspešna, ker je znala učinkovito usklajevati oborožen upor, varnostno in zaščitno delovanje, diplomatsko ofenzivo, komunikacijsko strategijo in množično podporo prebivalstva.

Slovenija skozi čas kriz

Slavnostni govornik je pokazal tudi na krize, ki so sledile osamosvojitveni vojni, od svetovne gospodarske in finančne krize, migrantske krize, pandemije covida-19, vojne v Ukrajini do energetske krize. V tem kontekstu je izpostavil vlogo države kot posrednika v takšnih kompleksnih situacijah in poudaril pomen jasno definiranih ciljev in strategij za njihovo udejanjanje.

Sotlar: "Varna družba je uspešna družba"

Glede na njegovo delo na področju varnosti je delil slogan Fakultete za varnostne vede - "Varna družba je uspešna družba". Poudaril je, da lahko le oseba, ki je osvobojena groženj, živi svobodno in razvija svoje talente ter potenciale. Poudaril je še pomen zdrave pameti in posameznikove odgovornosti za prihodnost družbe. Po njegovem mnenju, bi morale oblasti spodbujati razvoj podeželja in ga obravnavati kot vir inovacij in potencialov za prihodnost. Zaključil je z mislijo, da so sodelovanje, vzajemno spoštovanje in strpnost ključne vrednote za oblikovanje svetle prihodnosti Slovenije.

Država kot odraz nas

Župan občine Sevnica Srečko Ocvirk je poudaril, da se moramo zahvaliti vsem, ki z delom in predanostjo prispevajo k napredku Slovenije. Dodal je, da država ni le institucija, ampak odraz nas, njenih državljanov.

Izzivi globaliziranega sveta in ohranjanje naše identitete

Ocvikr je v nadaljevanju dodal, da se soočamo z izzivi globaliziranega sveta - ekonomskimi, ekološkimi in vprašanji nacionalne varnosti. "Država nas obdaja z okvirjem varnosti, stabilnosti in priložnosti za napredek. V času negotovosti je ključno, da kot narod ohranimo našo identiteto, kulturo in vrednote. Verjamem v nadaljevanje uresničevanja naših nacionalnih ciljev", je še dodal.

Lokalna skupnost in državna identiteta

"Vsaka lokalna skupnost je pomemben del naše državne identitete. Dan državnosti moramo praznovati na vseh ravneh, da se zavedamo pomena države in jo skupaj negujemo ter razvijamo" je povedal Ocvirk in dodal, naj bo to priložnost za potrditev naše zavezanosti državi in za izkazovanje hvaležnosti za vse, kar smo dosegli skupaj. Zaključil je z mislijo "skupaj bomo še naprej gradili državo, na katero smo lahko ponosni".

sevnica

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice

Novice iz Posavja