Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
21.02.2020
14:04
Krško, evropska sredstva
Foto: arhiv ePosavje
Občina Krško se je prejšnji četrtek pridružila vseslovenski akciji Dan odprtih vrat, ki je potekala po številnih občinah po Sloveniji na pobudo Skupnosti občin Slovenije.

Dnevi odprtih vrat slovenskih občin

Predstavili aktualne in zaključene projekte, sofinacirane z evropskimi sredstvi

KRŠKO V Krškem so v sklopu dneva odprtih vrat predstavili aktualne in zaključene projekte, ki jih je v okviru javnih pozivov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje za evropske sklade potrdil upravni odbor LAS Posavje. Enajst projektov je sofinanciranih iz različnih evropskih skladov z različnih področij, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter Evropskega regionalnega sklada.

Črno belo bogastvo Krškega polja, Pametne vasi za jutri, Varuj vodo

"Iz Evropskega kmetijskega sklada smo pridobili sredstva za projekt Črno belo bogastvo, kjer gre za oblikovanje novih kulinaričnih krožnikov in oblikovanje nove blagovne znamke Krškopoljca. V projektu Pametne vasi za jutri, oblikujemo nov model za starejše model pametnih srebrnih vasi in model dolgotrajne oskrbe. Prvo fazo projekta Varuj vodo smo že zaključili, zdaj potekajo dejavnosti ozaveščanja o pomenu pitne vode in brezplačno svetovanje, kako postaviti na novo malo čistilno napravo," pove Janja Jordan z Občine Krško.

Zelena doživetja Posavja in Podjetna 9-ka

Mar nam je za skupnost, Urbana obrt

V sklopu Evropskega regionalnega sklada so zaključili dva projekta ter pridobili vsa sredstva za projekta Zelena doživetja Posavja in Podjetna 9-ka. "Trenutno je v izvajanju projekt Mar nam je za skupnost, kjer je občina kupila drsališče. Tam je zelo živahno, na kar smo zelo ponosni. Prav tako poteka projekt Urbana obrt, kjer smo že obnovili lokal v Valvasorjevi kavarni in nadaljujemo z oblikovanjem oblačilnega videza in cilj je oživljanje mestnega jedra s pomočjo starih obrti," nadaljuje Jordanova.

RIba je in, Riba na šolskih krožnikih, Okusi posavsko ribo in PoSava

V sklopu Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo so bili uspešni pri štirih projektih. "Prvi projekt je Riba je in, v sklopu tega projekta smo kupili ribomat. V projektu Riba na šolskih krožnikih želimo povečati lokalno oskrbo s svežimi ribami, v projektu Okusi posavsko ribo bomo obnovili ribnik Resa in ga povezali z atraktivnimi točkami v Krškem in na koncu še projekt PoSava, kjer tudi oblikujemo nove kulinarične krožnike s posavskimi ribami," še pove Jordanova.

Dnevi odprtih vrat slovenskih občin kot priložnost za sodelovanje z občani

"Občina Krško se je tudi letos odzvala povabilu skupnosti občin Slovenije, da pristopi k pobudi odprtih vrat, to pomeni, da imamo še en kanal, po katerem lahko obveščamo in sodelujemo z našimi občani. Namen tega je, da predstavimo projekte, ki trenutno potekajo v Občini Krško. Glede na to, pa da je v Občini Krško ogromno projektov, smo se letos odločili, da bomo šli v projekte, ki jih izvajamo, oziroma ki smo jih prijavili na LAS. To pomeni, da so sofinancirani z evropskimi sredstvi in s tem želimo pokazati, kako lahko izboljšamo življenje občanov s temi projekti," je ob tem povedala Melita Čopar, direktorica Občinske uprave na Občini Krško.

(bš)

video
krško

Pridružite se nam