Skip to main content
V Posavju 18.4° C Ponedeljek, 14. junij 2021
04.09.2020
10:08
Foto: ePosavje.com
Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto nadaljujejo s spremljanjem dozorevanja grozdja, ki ga spremljamo tudi na naših straneh. Za drugi teden spremljanja pravijo, da grozdje pospešeno zori.

"Kaže na pospešeno dozorevanje grozdja"

Višje temperature in suhi dnevi so dozorevanje še pospešili

KRŠKO Podatki drugega tedna spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2020, ki ga opravljajo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, kažejo na pospešeno dozorevanje grozdja. "Vsebnost sladkorja se je zvišala v povprečju za cca. 11°Oe glede na prejšnji teden, vsebnost skupnih kislin se je v povprečju znižala za 3 g/L, pH vrednost se je povišala v povprečju za 0,22," pišejo v poročilu.

S trgatvijo se še ne mudi

"Skupne kislie visoke, pH vrednosti nizke"

Višje temperature in suhi dnevi v zadnjem tednu so dozorevanje sicer še pospešili. Kot pravijo, tehnološka dozorelost še ni dosežena, zato se s trgatvijo naj ne hiti. "Skupne kisline so še visoke in pH vrednosti nizke, kar predstavlja dobro izhodišče za nadaljnje dozorevanje grozdja."

Pridelovalci šampanjcev?

S trgatvijo sorte modri pinot bi že lahko začeli!

V odvisnosti od lege, zdravstvenega stanja grozdja ter vremenske napovedi svetujejo, da za pridelavo penečega vina že lahko začnete trgatev sorte modri pinot.

Spremljajte dozorevanje grozdja v svojem vinogradu

"Ob tem naj opozorimo, da je potrebno spremljati dozorevanje grozdja v svojem vinogradu (sladkorna stopnja, skupne kisline, zdravstveno stanje), saj so rezultati opravljenih meritev merodajni le za vzorčene vinograde in jih ne smemo vzeti na splošno. Le na ta način lahko določimo optimalni rok trgatve glede na želen karakter pridelanega vina," dodajajo v poročilu.

(eP)

vinogradništvo
brežice
krško

Pridružite se nam