Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
05.12.2023
10:07
DŠZ na svojem vsakoletnem zboru članov podeli nagrade in priznanja najbolj zaslužnim članom prostovoljcem društva za preteklo leto.

Društvo Šola zdravja nagrajuje svoje prostovoljce

Mednarodni dan prostovoljstva je priložnost za organizacije, ki v svoje programe vključujejo prostovoljce, da javnosti predstavijo tudi svoje prispevke na tem področju. Ob tej priložnosti si omembe vsekakor zasluži tudi Društvo Šola zdravja (DŠZ), ki se lahko domači javnosti ponosno predstavi kot humanitarna organizacija, čigar osnovna dejavnost »Jutranja telovadba 1000 gibov« in novi projekt »Dihamo z naravo« temeljita prav na udejstvovanju prostovoljcev. Prepoznavni znak članov društva je oranžna barva oblačil, ki jih nosijo ob vsakodnevnih jutranjih razgibavanjih, ki jih ob pomoči strokovno izobraženega kadra vodijo usposobljeni prostovoljci. Na dan 31. decembra 2022 je imelo podpisane dogovore o prostovoljskem delu 584 članov tega društva. V letu 2022 so opravili 52.795 prostovoljskih ur, kar je bilo ovrednoteno s 572.934 evri. Veliko članov društva prostovoljno sodeluje tudi z domovi za ostarele ter z drugimi socialnimi ustanovami in vzgojno varstvenimi zavodi, spremlja otroke v šolo (v okviru projekta Pešbus), se udeležuje dobrodelnih prireditev in je vedno pripravljeno priskočiti na pomoč vsem tistim, ki jo potrebujejo.

Društvo Šola zdravja je za svoje delo prejelo tudi številne pomembne nagrade. Tako so bili letos deležni mednarodne nagrade fundacije Fit For Life iz Ženeve, ki podpira neprofitne organizacije in socialna podjetja, ki izvajajo pionirske projekte na področju spodbujanja zdravega staranja po vsem svetu. Konkurenca je bila velika, saj je na fundacijo prispelo preko 350 prijav iz več kot 80 držav, na koncu pa so med njimi izbrali le štiri. Poleg Društva Šola zdravja iz Slovenije so bili izbrani še projekti iz Anglije, Irske in Avstrije. V obrazložitvi nagrade, ki jo je prejela Šola zdravja, so med drugim zapisali: »…za inovativnost pri izboljšanju zdravja starejše populacije s spodbujanjem redne telesne dejavnosti za bolj zdravo in neodvisno življenje«.

DŠZ na svojem vsakoletnem zboru članov podeli nagrade in priznanja najbolj zaslužnim članom prostovoljcem društva za preteklo leto. Letošnje nagrade in priznanja so prejele osebe, ki izstopajo iz povprečja in prispevajo k viziji in poslanstvu Društva Šola zdravja, izražajo svojo pripadnost društvu in njegovemu delovanju, prispevajo k širitvi njegovega programa in njegovi promociji. Prejemniki nagrade za izjemne dosežke v letu 2022 so naslednji prostovoljci, člani Društva Šola zdravja: Dane Klepec (Dragatuš, občina Črnomelj), Metka Štok (Kranj – Prešernov gaj), Franc Habe (Domžale – drevored 88 lip) in Ana Podržaj (Ig), Milevka Jurković (Vrhnika), Ernest Sečen, (Brežice), Darinka Ban (Dravograd), Ana Ponikvar (Novo mesto – Birčna vas), Slavka Barbo (Novo mesto – Mali Slatnik), Marjanca Peklar (Novo mesto – Portoval 1), Jožica Farasin (Ruše – Bezena), Dragomir Mali (Sežana), Neža Kurnik (Hajdina – Slovenska vas), Marija Vehovec (Ljubljana – Vič), Marija Orešnik (Ljubljana - Brinje) in Erna Babnik (Ljubljana – Polje). Prejemnici priznanja Društva Šola zdravja pa sta: Ljuba Orel (Ljubljana – Koseški bajer) in Marija Tibaut (Čerensa, občina Črenšovci).

Čestitamo vsem nagrajencem in nagrajenkam in jim želimo še veliko skupnih razgibalnih trenutkov ter naj še naprej nesebično pomagajo pri nastajanju novih skupin in kjerkoli lahko priskočijo na pomoč. Celotnemu Društvu Šola zdravja pa čestitamo za mednarodno nagrado, ki le potrjuje, da so na pravi poti.

Fotogalerija (Foto: Društvo šola zdravja):

Nekaj izjav nagrajenih prostovoljcev:

»… od nekdaj sem velik  zanesenjak in zagovornik prostovoljstva in od nekdaj vodim različna društva saj mislim, da se je lepo razdajati za vse soljudi v bližnji in daljni okolici.« - Drago Mali (70), Sežana

»Šola zdravja je moj način življenja. Prišla mi je naproti ob upokojitvi, drugo leto bomo praznovali 10. obletnico. Opravila sem izobraževanje za vaditeljico in pomagala vzpostaviti jutranjo telovadbo v treh novomeških skupinah, ki sedaj dobro delujejo in sem na njih ponosna. Za zdravje je telovadba pravo zdravilo! « Marjanca Peklar (71), Novo mesto - Portoval 1

»Žal pa mi nikakor ne uspe v skupino privabiti moških in  ne morem pogruntati kaj delam narobe. Vsi se strinjajo, da je naša telovadba super, sami pa ne bi telovadili, kljub temu, da nimajo pravega razloga zakaj ne. Upam, da bodo enkrat le spregledali in se nam pridružili.« Dane Klepec (75), Dragatuš
 
- v okviru projekta Simbioza giba, ki združuje idejo medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in gibanja je nagrajena prostovoljka DŠZ iz skupine KR – Prešernov gaj, Metka Štok, en teden vodila vadbo »1000 gibov« na eni kranjski osnovni šoli, zraven učencev in učiteljev so bili povabljeni tudi starši, dedki in babice. »Neverjetno s kakšnim zanimanjem in navdušenjem so se tako različne generacije odzvale na prijetno razgibavanje v svežih jutranjih urah. Torej, vaje »1000 gibov« niso koristne in primerne le za razgibavanje starejših, ampak so dovolj razgibane in zanimive tudi za mlajše telovadce.« Metka Štok (77), KR – Prešernov gaj.

» …sem pripadnik generacije, ki ji je prostovoljstvo nekako samoumevno. To je neka strast do dela v različnih skupinah ljudi, katerim prineseš nekaj dobrega, pol si srečen, ko vidiš njihove zadovoljne obraze in so ti hvaležni za pomoč. Ernest Sečen (70), Brežice

šola zdravja

Pridružite se nam

Novice iz Posavja