Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
25.02.2020
09:49
Sestanek Sveta za sobivanje v občini Krško
Grafika: ePosavje
V četrtek, 13. februarja, so se v Krškem na razširjeni seji Sveta za sobivanje v občini Krško sestali njegovi člani. In kaj so se dogovorili na omenjeni seji? Več v nadaljevanju.

Razširjena seja Sveta za sobivanje v občini Krško

Šest zaključkov

KRŠKO Kot pravijo na Občini Krško, so se seje udeležili predstavniki policije iz vseh ravni, predstavnik Okrožnega državnega tožilstva, Centra za socialno delo Posavje, Zdravstvenega doma Krško, Zavoda za zaposlovanje ter predstavniki trgovskih centrov in trgovin v mestu Krško.

Opozorila o kadrovski podhranjenosti in ocene, da je potrebno spremeniti obstoječe, neučinkovite ukrepe

Med šestimi zaključki tako najdemo ponovna opozorila o kadrovski podhranjenosti na Policijski upravi Krško in Centru za socialno delo Posavje - Krško. Ob tem državnim institucijam predlagajo vrnitev Policijske uprave iz Novega mesta v Krško. Predstavniki vseh strokovnim služb ugotavljajo, da je potrebno pristopiti k spremembi - sedaj neučinkovitih - obstoječih ukrepov. Predstavniki tožilstva in policije predlagajo oškodovancem, da pri vsakem prekršku vztrajajo pri uradnem pregonu. Ob tem trgovskim centrom predlagajo skupno zaposlovanje varnostnikom ter namestitev dodatnih nadzornih kamer s soglasjem policiji za takošnji pregled teh posnetkov.

Sprejeti zaključki za razširjeni seji Sveta za sobivanje v občini Krško:

 1. Pristojne službe se ponovno opozori, da se zaradi kadrovske podhranjenosti poveča število zaposlenih policistov na Policijski postaji Krško kot tudi na Centru za socialno delo Posavje - enota Krško.
   
 2. Pristojnim državnim institucijam se ponovno predlaga vrnitev Policijske uprave v Krško.
   
 3. Vse prisotne strokovne službe so ugotovile, da je potrebno pristopiti k spremembi obstoječih ukrepov, ki sedaj niso učinkoviti (nenehno ponavljanje prekrškov istih oseb, brez sankcij, izterjava plačilnih nalogov, neobiskovanje osnovne šole, neprimerno obnašanje, vandalizem, kraje po trgovskih centrih, verbalno napadanje zaposlenih in strank, ...). Skupna ugotovitev je tudi bila, da obstoječa socialna politika ne prispeva k večji integraciji romske skupnosti v družbo.
   
 4. S strani predstavnikov tožilstva in policije je bila podana sugestija, da se pri vsakem prekršku vztraja pri uradnem pregonu.
   
 5. Trgovskim centrom se predlaga, da skupno zaposlujejo varnostnike in da s pogodbo razširijo območje njihovega delovanja na prostor izven trgovin - parkirni prostori.
   
 6. Trgovcem se predlaga namestitev dodatnih nadzornih kamer - hkrati pa se policiji izda soglasje za takojšnji pregled posnetkov nadzornih kamer.

Vir: Občina Krško

"Kršitelje smo v večini primerov izsledili ter ustrezno obravnavali"

Na Policijski postaji Krško so ob tem pojasnili tudi dva dogodka, ki sta se v Krškem zgodila sredi decembra in na prvi dan letošnjega leta. "Policisti smo bili obveščeni in kršitelje obravnavali skladno z zakonodajo - izvedeni so bili prekrškovni postopki, zaradi kršitev javnega reda in miru. V zadnjem mesecu je bilo obravnavanih še več tovrstnih incidentov pri trgovskih centrih, ob čemer smo kršitelje oz. osumljence v večini primerov izsledili ter ustrezno obravnavali."

O kršitvah javnega reda in miru na krški urgenci sestanek z vodstvom Zdravstvenega doma Krško

Skupna značilnost obravnavanih primerov je, da so kršitelji oz. osumljenci mladoletniki iz naselja Kerinov Grm, kar predstavlja težavo glede končne učinkovitosti ukrepov policije. "Glede kršitev javnega reda in miru na urgenci je bil z vodstvom Zdravstvenega doma Krško izveden sestanek , na katerem smo se dogovorili za ukrepanje ob tovrstnih dogodkih," dodajajo v odgovoru na svetniško v vprašanje.

(bš)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja