Skip to main content
V Posavju 5.8° C Petek, 9. december 2022
05.05.2020
10:11
Vlaganja v šolske objekte, občina Krško
Grafika: ePosavje
Potem ko so se dela ob začetku epidemije za nekaj časa ustavila, so na območju občine Krško v skladu z vsemi zaščitnimi ukrepi dela na večjih gradbiščih v aprilu spet stekla. Več v nadaljevanju novice

Izgradnja vrtca na Senovem v polnem teku

"Dela potekajo normalno"

KRŠKO V polnem teku so dela izgradnje novega vrtca na Senovem na novi lokaciji. V letu 2019 so pripravili projektno dokumentacijo, pridobili gradbeno dovoljenje, izbrali izvajalca, z deli pa so začeli v aprilu. "Lahko rečem, da gradbišče vrtca na Senovem ima končni rok nekje konec tega leta in zaenkrat ni ogrožen, dela potekajo normalno. V teh dneh je prišlo do betoniranja temeljne plošče, tako da se vse, kar je bilo po planu, se tudi izvaja," pove Stanko.

Objekt bo primerljiv z vrtcem v Brestanici

Skupna vrednost naložbe znaša 3,3 milijona evrov, od tega iz državnih sredstev 2,28 milijona evrov in 480.000 evrov iz Eko sklada. Gradbeni del znaša 2,7 milijona evrov, preostanek je namenjen za nabavo opreme. "Objekt je primerljiv z objektom v Brestanici, vendar pa je zaradi nekaj večjega števila oddelkov, se pravi dva oddelka več, so večje tudi vrednosti in še ena zadeva je drugačna od Brestanice, večja je zunanja ureditev, namreč v Brestanici je bila deloma deljena z osnovno šolo in ni bilo potrebno takšnih del izvesti, kot so potrebna na Senovem, kjer gre za popolnoma nov objekt, recimo temu rečemo greenfield. To pomeni, da gre na novem terenu za nov objekt in je treba pravzaprav vse narediti na novo," še dodaja Stanko.

Vrtec na Zdolah je dokončan

Dela v Koprivnici so v zaključni fazi

V občini Krško sicer nadaljujejo z vlaganji v vrtce in šolske objekte. Vrtec na Zdolah je v celoti zaključen. "Ta vrtec sicer čaka tehnični pregled, ki je zaradi znane situacije pač ni mogel biti izveden, medtem ko je vsa dokumentacija tudi vsa oprema in vse ostalo pripravljeno, tako da v bistvu samo še čakamo na zeleno luč, da se tehnični pregled izvede, potem je pridobitev uporabnega dovoljenja, tu pričakujem da nobenih posebnih omejitev pri temu ne bo ali pa da bodo kakšne napake ali kaj podobnega in da bo ta objekt lahko predan svojemu namenu takoj, ko bodo otroci lahko šli v vrtec. Še pred koncem šolskega leta bodo lahko začeli uporabljati ta objekt," dodaja Stanko. V zaključni fazi je tudi izgradnja prizidka z dvema učilnicama in knjižnico ter preureditvijo kuhinje na OŠ Koprivnica.

Večja investicija v Velikem Podlogu

Krški župan ob tem pravi, "da nas v Velikem Podlogu čaka večja investicija. V tem trenutku se pripravlja projekt za izvedbo, gradbeno dovoljenje je pridobljeno, zemljišče je pridobljeno in bi lahko začeli že z izgradnjo. Res je, da smo ravno pred izbruhom virusa poizkušali kandidirati na državna sredstva, se pravi neko sofinanciranje s strani države, kar bi nam precej pomagalo pri sami izvedbi. Žal pa je virus prekinil vse te razpise, tako da bo razpis drugo leto in imamo s tem čas, da lahko projekt za izvedbo dokončamo in v letošnjem letu tudi pridobimo izvajalce in začnemo z deli. Imamo pa v proračunu tudi denar za izvedbo teh del, torej približno polovico vrednosti tega projekta."

Aktivnosti za umestitev nove OŠ dr. Mihajla Rostoharja

Sicer pa nadaljujejo tudi z aktivnostmi za umestitev novega objekta OŠ dr. Mihajla Rostoharja v staro mestno jedro Krškega. "Ta projekt je nekoliko težji problem, namreč gre za veliko investicijo, okrog 8 milijonov evrov. Po drugi strani pa se vmeša v staro mestno jedro, kjer je potrebno nekoliko prilagoditi tudi prostorske akte, kajti na istem mestu je bila prej predvidena knjižnica. Po dimenzijah sta objekta približno podobna, vendar pa so le nekatere spremembe in je potrebno ta akt novelirati."

(eP)

krško
video
posavski tednik

Pridružite se nam

Novice iz Posavja