Skip to main content
V Posavju 4.3° C Sreda, 24. 2024
17.09.2020
12:23
Nova šola OŠ dr. Mihajlo Rostohar v starem Krškem
Grafika: ePosavje.com
Občina Krško nadaljuje z aktivnostmi za umeščanje novega objekta Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru.

Nov objekt OŠ dr. Mihajla Rostoharja na območju nesojene knjižnice

Stanko: "Naslednje leto bi lahko prišli do umestitve in projektiranja"

KRŠKO V letošnjem letu je stekel postopek javnega naročila za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo novega objekta OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško v starem mestnem jedru, hkrati pa je občina pristopila k izdelavi sprememb in dopolnitev podrobnega prostorskega načrta.

"Konec leta 2023 bi lahko realno računali, da bo šola primerna za otvoritev"

"Računam, da bo dinamika taka, da bi naslednje leto prišli do umestitve in projektiranja. V letu 2022 bi zaprli konstrukcijo in konec istega leta pričeli z deli. Sama izvedba ne bi smela zahtevati prav veliko časa, maksimalno eno leto. Konec leta 2023 bi lahko realno računali, da bo ta šola tudi primerna za otvoritev," o projektu pove župan Občine Krško mag. Miran Stanko.

Nov objekt v treh etažah

Skupna površina približno 3.500 kvadratnih metrov

Nova šola bo objekt, ki naj bi bil zgrajen v treh etažah, s skupno površino približno 3.500 kvadratnih metrov, s tem, da bodo v kletni etaži garaža, nekaj tehničnih prostorov in podzemna telovadnica, ki se bo raztezala še v pritličje.

Kaj bo v pritličju?

V pritličju in nadstropju pa bodo običajni prostori, ki jih potrebuje taka šola za svoje delo. Zunanja ureditev pa bo zajemala dovozne poti in prostore za rekreacijo in šport za otroke, ki bodo obiskovali to šolo.

Ocenjena vrednost projekta: 8,5 milijona evrov

Objekt regijskega pomena

Ocenjena vrednost projekta znaša 8,5 milijona evrov, kar je za Občino Krško precejšen zalogaj in ga sami ne bi zmogli, pravi župan, zato so v pogovorih z ministrstvom za šolstvom, saj gre za objekt regijskega pomena, pa tudi s sosednjimi občinami, od katerih pričakujejo finančni prispevek. Predvsem z Občine Brežice, saj šolo od 91 učencev, v letošnjem šolskem letu obiskuje 24 iz tamkajšnje občine. Brežiški župan Ivan Molan odgovarja, da je ustanoviteljica šole in njena lastnica Občina Krško, posavske občine pa takšnih primerih investicije izvajajo vsaka v svoji občini, če pa se izvaja pouk v kateri izmed drugih občin, občina, iz katere prihajajo učenci, krije sorazmeren delež materialnih stroškov in prevoza.

Staro mestno jedro Krškega

"Pričakujemo ustrezen delež države"

"Potrebe se spreminjajo. Zna se zgoditi, da bo v prihodnje v šoli več otrok"

"Pri investicijah v drugih občinah ne sodelujemo, ampak jih izvaja tista občina, ki je lastnica in ustanoviteljica," poudarja Molan. Smiselno je, da je ena šola za otroke s posebnimi potrebami na tem območju, dodaja Stanko. "Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja v letošnjem šolskem letu obiskuje nekaj več kot 90 otrok, se pa potrebe spreminjajo in se zna zgoditi, da jih bo v prihodnje več. Objekt je vsekakor potreben in prav je, da ga sofinancirajo tudi druge občine. Pričakujemo pa tudi ustrezen delež s strani države." Nova šola dr. Mihajla Rostoharja bo sicer umeščena v staro mestno jedro, za občinsko stavbo.

(eP)

krško
video
posavski tednik
šole v posavju

Pridružite se nam

Novice iz Posavja