Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
11.11.2023
07:12
Foto: Darja Dobršek
V četrtek, 9. novembra 2023, ob 17. uri je v Valvasorjevi knjižnica Krško potekala predstavitev didaktičnega kompleta Čudoviti svet besed Klavdije Mirt.

Didaktični komplet Čudoviti svet besed

V četrtek, 9. novembra 2023, ob 17. uri je v Valvasorjevi knjižnica Krško potekala predstavitev didaktičnega kompleta Čudoviti svet besed Klavdije Mirt. Pogovor z avtorico kompleta je vodila Mirjana Marinčič. Šlo je za priložnost za učitelje in starše, da se seznanijo z inovativnimi metodami začetnega opismenjevanja.

Brezplačne praktične delavnice za otroke

Vsak ponedeljek ob 17. uri se bodo v Dnevnem centru Zveze prijateljev mladine (ZPM) Krško odvijale brezplačne delavnice za otroke. Namenjene so staršem in otrokom, ki bi jim delavnice pomagale pri spoznavanju sveta besed. Zaradi omejenega števila mest je potrebna predhodna prijava na e-naslov darja@zpmkk.si.

Fotogalerija (Foto: Darja Dobršek):

Kaj je Čudoviti svet besed?

Didaktični komplet "Čudoviti svet besed" je vodnik za učitelje in druge strokovne delavce, ki so vključeni v proces začetnega opismenjevanja. Komplet vključuje metode, kot so vodeni pogovori, individualizacija, diferenciacija in multisenzorno učenje. Namenjen je razvoju usmerjenega poslušanja, strukturiranega govora, glasovnega zaznavanja in bogatenju besednega zaklada, kar je ključnega pomena za učenje branja in pisanja.

Komplet podpira cilje učnega načrta za slovenščino in je prilagodljiv za različne učne potrebe. Njegov cilj je motivirati otroke za opismenjevanje, podpirati večjezične otroke, otroke iz socialno šibkejših družin in otroke s posebnimi potrebami na jezikovno-govornem področju.

Vabimo vse zainteresirane, da se udeležijo te pomembne predstavitve in delavnic, ki lahko obogatijo proces učenja in opismenjevanja otrok v naši skupnosti.

valvasorjeva knjižnica krško
krško
šole v posavju
izobraževanje

Pridružite se nam